Polityka Medialna - strona 2

Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK WYDAWCÓW PRASY Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy to zbiór zasad stworzony dla świata medialnego przez Izbę Wydawców Prasy, który już od 1 marca 2006 wchodzi w życie. Kodeks podkreśla, że fundamentalne zasady prasy to niezależność, odpowiedzialność i wiarygodność. Kodeks m...

Media elektroniczne w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204

Media elektroniczne w Polsce Łukasz Szurmioski Telewizja paostwowa – telewizja publiczna Działalnośd telewizji publicznej w Polsce, czyli Telewizji Polskiej S.A. rozpoczęła się dokładnie 1 stycznia 1994 roku. Co było wcześniej? • Działał Ra...

Komisja ds. Skarg Prasowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

Komisja ds. Skarg Prasowych - PCC Skład Prezes, który jest wybierany przez gazety i magazyny, nie może być związany z przemysłem Członkowie publiczni, wybierani Komitet Nominacyjny, nie mogą być związani z prasa Osoby związane z przemysłem Finansowanie Komisja jest finansowana z dobrowolnych sk...

Polityka medialna-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

POLITYKA MEDIALNA: Literatura: 1. Polityka medialna Unii Europejskiej, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, WDz. syg. 66085/6/7 2. Polityka medialna a media elektroniczne, Karol Jakubowicz, BUW syg. P95.8 .J35 3. Unia Europejska a media, Karol Jakubowicz, BUW Ks.Dyd. syg. W.55704 lub W.55719 Pytania: 1.Sc...

Praktyki stosowane w wybranych krajach UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Praktyki stosowane w wybranych krajach UE W krajach UE stosuję się różne praktyki mające na celu kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Z założenia stosowane rozwiązania powinny być proste w użyciu, skuteczne, a zarazem ich ...

Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji (na podstawie książki E. Stasiak-Jazukiewicz „Polityka medialna Unii Europejskiej”) Lilia Kamińska Mariia Kozłowska (Europeistyka, II rok, dzienne) Podstawy prawne

Systemy medialne w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

Systemy Medialne w Europie - zaliczenie - test zaliczeniowy składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru - poprawna odpowiedź na każde z pytań, bez względu na jego złożoność to 1 pkt - test zalicza...

Polityka Medialna-Wielka Brytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 595

Wielka Brytania Cele -wolność słowa i prawo do informacji -gwarancje prawne -samoregulacja sektora medialnego - Wielka Brytania stawiana jest za wzór samoregulacji; liczne kodeksy (np. kodeks BBC); -pluralizm mediów -różnorodność form własności -czytelna polityka koncesyjna -definicja pojęci...

Uwarunkowania rozwoju krajowych polityk medialnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Uwarunkowania rozwoju krajowych polityk medialnych Poglądy na politykę medialną wg Petera Goldinga (Wlk. Brytania), Grahama Murdocka (Wlk. Brytania) i Philipa Schlesingera Można wyróżnić trzy podejścia do polityki medialnej (na podstawie prac powyższych badaczy): -monocentryczne - pełna kontrola ...