Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy-opracowanie - strona 1 Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy-opracowanie - strona 2 Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK WYDAWCÓW PRASY Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy to zbiór zasad stworzony dla świata medialnego przez Izbę Wydawców Prasy, który już od 1 marca 2006 wchodzi w życie.
Kodeks podkreśla, że fundamentalne zasady prasy to niezależność, odpowiedzialność i wiarygodność. Kodeks mówi, że wydawca nie może mieć wpływu bezpośrednio na redagowanie pisma, nie może wpływać na treści redakcyjne, a jedynie sugerować linię programową. Natomiast kodeks umacnia rolę redaktora naczelnego, mówiąc jednak, że nie może być on zależny od wpływów reklamowych.
Kodeks normuje następujące obszary:
- zewnętrzny - związany z relacjami prasa - czytelnik,
- gospodarczy - dotyczący stosunków z partnerami procesu wydawniczego i innymi wydawcami,
- wewnętrzny - omawiający relacje wydawca - redaktor naczelny - redakcja
Podstawowym celem działania wydawcy jest zbieranie i dostarczanie odbiorcom wiarygodnych i rzetelnych informacji oraz materiałów ułatwiających funkcjonowanie w otwartym społeczeństwie demokratycznym, a nie tylko osiąganie zysku i powiększanie zasięgu oddziaływania wydawanych tytułów prasowych. Na wydawcach ciąży zatem odpowiedzialność za takie ukształtowanie ich wzajemnych relacji oraz przyjęcie takich zasad działania, które by sprzyjały skutecznemu wypełnianiu społecznych funkcji prasy.
Wydawcy, zrzeszeni w Izbie Wydawców Prasy (zwanej dalej „IWP”) przestrzegają takich zasad jak:
niezależność, odpowiedzialność i wiarygodność prasy gdyż stanowią o istotną wartość ich przedsiębiorstw,
działania wydawnicze na otwartym i konkurencyjnym rynku wymagają odpowiadającej tej sytuacji solidarności, obowiązujące przepisy prawa nie normują i nie rozstrzygają wyczerpująco wszystkich konfliktogennych sytuacji,
podstawowym celem jest upowszechnianie dobrych obyczajów służących lepszej ochronie interesów czytelników oraz konkurentów przed nieuczciwymi działaniami rynkowymi, a także pozyskiwanie i umacnianie społecznego zaufania do działalności wydawców i wydawanej przez nich prasy,
Akceptując Kodeks Wydawców wydawca deklaruje, że jego działalność będzie prowadzona z zachowaniem poniższych zasad: Wydawca respektuje zasady dziennikarstwa obowiązujące w państwie demokratycznym, broni niezależnej pozycji redaktora naczelnego, czuwa nad przestrzeganiem zadeklarowanej linii programowej, chroni dorobek wydawanego tytułu prasowego i dba o jego renomę oraz działa na rzecz zachowania wolności prasy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz