Uwarunkowania rozwoju krajowych polityk medialnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwarunkowania rozwoju krajowych polityk medialnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Uwarunkowania rozwoju krajowych polityk medialnych
Poglądy na politykę medialną wg Petera Goldinga (Wlk. Brytania), Grahama Murdocka (Wlk. Brytania) i Philipa Schlesingera
Można wyróżnić trzy podejścia do polityki medialnej (na podstawie prac powyższych badaczy):
-monocentryczne - pełna kontrola państwa (obecnie w krajach UE nie występuje; pewne elementy mogą wystąpić tylko w sytuacjach kryzysowych)
-radykalnie liberalne - gra wolnorynkowa
-umiarkowanie liberalne - państwowe wsparcie dla mediów publicznych (podejście to dominuje obecnie w krajach Europy)
Dyferencje dotyczą:
-koncepcji roli państwa i instytucji państwowych jako kreatora polityki medialnej
-charakteru podejmowanej interwencji publicznej
-poglądy na społeczne funkcje mediów
-przyjętych form regulacji
Kształt krajowych polityk medialnych wynika z:
-ustroju poszczególnych państw
-stopnia demokratyzacji życia społecznego
-rozwoju mediów
Ustrój państwowy
-państwa federacyjne lub z autonomią regionów (Niemcy, Belgia, Hiszpania):
-podmioty polityki medialnej na poziomie wspólnoty
-interwencja polityki medialnej na poziomie wspólnoty
Stopień demokratyzacji
Demokracja dziennikarstwo = umowa społeczna
Rozwój mediów europejskich
Wyróżnia się 3 etapy rozwoju mediów europejskich
-lata 1945 - 1980 - polityka radiowa i telewizyjna podejście monocentryczne; polityka prasowa podejście liberalne
-lata 1980 - 1996 - podejście liberalne do polityki medialnej (kontrola ekonomiczna, współregulacja)
-rewolucja technologiczna - podejście umiarkowanie liberalne (liberalizacja rynku, szczelniejsza ochrona dóbr osobistych i wprowadzanie podmiotów reprezentujących odbiorców treści medialnych)
Podmioty krajowych polityk medialnych
W większości krajów członkowskich UE władza państwowa przestaje odgrywać centralną rolę w polityce medialnej (np. Wielka Brytania, Irlandia, kraje skandynawskie czy Niemcy). Część odpowiedzialności za funkcjonowanie mediów przenoszona jest na prywatne bądź społeczne podmioty (zwłaszcza w przypadku mediów drukowanych, reklamy, internetu i filmu).
Społeczne ciała doradcze
Najważniejszym podmiotem jest działające we Francji Konsorcjum prasowe przy prezydencie
Rady prasowe
Naucz się w których krajach nie ma rad prasowych! np. Francja
Rada Etyki Mediów - Polski twór
Tylko orzeczenia duńskiej rady prasowej są wiążące. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz