Polityka medialna - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka medialna - pytania - strona 1 Polityka medialna - pytania - strona 2 Polityka medialna - pytania - strona 3

Fragment notatki:


POLITYKA MEDIALNA: Literatura: 1. Polityka medialna Unii Europejskiej, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, WDz. syg. 66085/6/7
2. Polityka medialna a media elektroniczne, Karol Jakubowicz, BUW syg. P95.8 .J35
3. Unia Europejska a media, Karol Jakubowicz, BUW Ks.Dyd. syg. W.55704 lub W.55719 Pytania: 1.Scharakteryzuj politykę medialną wybranego kraju UE (-- to pytanie będą mieli wszyscy).
-regulacje prawna (3 akty prawne)
- inne narzedzia: koncesje i subwencje
- najwazniejsze podmioty
- najwazniejsze cele
Np. NIEMCY Polityka medialna Niemiec Jest to federacja, kompetencje władzy centralnej są ograniczone. Państwo mało ingeruje w politykę medialną. Po wojnie duży wpływ miały władze okupacyjne gł. Amerykanie. Media były dla nich bardzo ważne bo pełnią rolę propagandową
Zapisano w Konstytucji, że polityka medialna jest domeną landów, nie ,a jednego ministra kultury dla całego państwa.
Obowiązek dualnego modelu własności:
- media drukowane mialy być prywatne
- media elektroniczne miały być instytucją użytecznośći publicznej( potem udostępniano je nadawcą prywatnym 1982-1986) Ad enauer chciał TV ogólnokrajowej (czesc prywatna częśc publiczna). Cz. prywatna miała polegać na tym, że przedsiębiorcy mieli dać pieniądze na uruchomienie dwóch kanałow, państwo miało nas nią czuwać
Lata 50 w NRD uruchomiono telewizję- chętnie była oglądana, atrakcyjne programy rozrywkowe.
TV RFN miała być ogólnokrajowa, po to aby odkłamywać to, co mówiła TV NRD. Był protest do TK przeciwko pomysłowi państwowej TV (Adenauera). TK art. 5 konstytucji, gwarantował wolność słowa, art. 5(2)- cenzura nie istnieje, TK zakazał istnienie TV ogólnokrajowej bo to byłaby cenzura. Orzeczenie Weszło w życie w 1956 i zakazało państwowj własności mediów w RFN, zakazało też ingerencji państwa w politykę medialną.
Wyrażono zgodę na to, by administracja centralna była wyposażona w instytucję, która ma z mediami rozmawiać.
Konstytucja nakłada obowiązek na wszystkie podmioty publiczne, jawności życia, prawo do informacji art. 5 Federalny Urząd Prasy i Informacji przy urzędzie kanclerskim, jego szef jest ministrem, ma dostarczać mediom informacji o rządzie.Co roku jest bal dziennikarzy Stała Komisja ds. Mediów - w Bundestagu. Zadania administracji państwowej, ma rozbudować aparat urzędniczy, składa się zz reprezentantów parlamentu. Specyficzne działanie: zajmuje się konkretnym obszarem. W komisji muszą być reprezentanci środowisk medialnych, W odpowiedzi właściciele, muszą stanowić ½ składu tej komisji. Bardzo szerokie kompetencje i zajmuje się finansami, sprawdza sprawozdania, legislacja- przygotowuje ustawy, jest ciałem doradczym, pokazuje problemowe obszary, zapobiega im poprzez legislację. Ta analityczna funkcja jest bardzo pożyteczna, przydaje się. Ustawy hamujące proces koncentracji mediów stają się koniecznością, musi być konkurencyjność na rynku. Niemcy interwenują w proces koncentracji tylko w momencie konieczności.


(…)

… UE znacznie różnią się stopniem… (niedokończone!)
6.Wskaż korzyści związane z funkcjonowaniem administracji publicznej jako podmiotu polityki medialnej. (warto znać odp. bo to będzie pytanie ratunkowe na zaliczenie!)
Administracja publiczna ponosi polityczną odpowiedzialność za politykę medialną. Zatem jej nadrzędnym zadaniem jest prowadzenie takiej polityki medialnej, która nie tyle sprzyja…
… społecznym. Zależy kto w tych ciałach zasiada. Jeżeli przedsiębiorcy, to bliższy im będzie interes korporacji czy branży niż społeczeństwa.
Zaletą administracji, jako podmiotu polityki medialnej, jest jej pełna zdolność do podejmowania decyzji. Wadą jest wysoka kosztowność i niedoskonałość uregulowań.
7. Z jakich względów administracja publiczna przenosi znaczną część odpowiedzialności za media na ciała…
… obrotów Springera. Zanim ustawa weszła w życie Springer zdążył podzielić swe przedsiębiorstwo na kilka mniejszych w których miał pakiety kontrolne. Urząd antykartelowy nie miał się czym zajmować, ale istniej do dziś.
W 70tych podzielono wysokość rocznych obrotów, w sumie 3xpodnoszono. Zawieszono wykonywanie ustawy, urzędu nie dało się zlikwidować, ale zmieniono zasady-> ustawa mówiła…
…, media mogą się zgłaszać do Rady Prasowej.
Jest ona sądem koleżeńskim, jej orzeczenia nie mają mocy prawnej. Może podejmować decyzji tylko wtedy, gdy środek przekazu oskarżony o przesępstwoo zgodzi się na to. Ale nie musi się podporządkowywać tej decyzji. Od połowy lat 90 nie stosuje się.
Kodeks etyczny- 1973 stosowany jest przez Radę Prasową. Nie jest to jedyny kodeks etyczny, różne instytucje medialne…
… pluralizmu mediów, gwarantującego uczestnictwo mediów w debacie publicznej -ochrona konsumenta - ochrona godności człowieka -ochrona nieletnich odbiorców przekazów medialnych -promocja kultury narodowej i języka -wspieranie europejskiej i narodowej produkcji filmowej -wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych jako czynnika rozwoju społeczeństwa informacyjnego - preferowanie mediów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz