Niemiecka polityka medialna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemiecka polityka medialna-opracowanie - strona 1 Niemiecka polityka medialna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Niemiecka polityka medialna - Niemcy są przykładem państwa niezwykle aktywnego w dziedzinie polityki medialnej. Schröeder powołał pełnomocnika ds. kultury i mediów (de facto jest to minister). Akty prawne
-konstytucja z 1949 r. -wolność słowa
-prawo do informacji
-zakaz powoływania instytucji cenzury
-polityka medialna w kompetencji krajów związkowych
-orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, tzw. wyroki telewizyjne:
-media publiczne niezależne od administracji państwowej
-pluralizm mediów
-media elektroniczne, zwłaszcza telewizja, instrumentem budowy społeczeństwa demokratycznego
-ustawa o ochronie nieletnich z 23 lipca 2002:
-definiuje podstawowe regulacje, chroniące małoletnich odbiorców mediów
-prawo prasowe
-każdy kraj związkowy ma swoją ustawę. -traktat w sprawie radiofonii i telewizji - implementują unijną dyrektywę o usługach audiowizualnych; podpisany przez wszystkie kraje związkowe; gwarantuje istnienie radiofonii i telewizji publicznej; powołuje państwowe ciała kontroli mediów elektronicznych KJM, KEF, KEK; określa wysokość kwoty europejskiej (kwota europejska to udział produkcji europejskich w całości emisji); produkcja niezależna - część emitowanych treści musi być zrealizowana przez podmioty niezależne od nadawcy oraz nie starszych niż 5 lat; ustanawia abonament; Cele
-wolność słowa i prawo do informacji
-gwarancje prawne
-włączenie środowiska mediów w proces kierowania p. m.
-pluralizm mediów:
-Landesmedienanstalten (rozgłośnie krajowe)
-KEK (komisja przeciwdziałająca koncentracji mediów)
-zakaz państwowej własności mediów
-subwencjonowanie mediów
-wspieranie mediów publicznych
-ochrona konsumenta oraz ochrona godności człowieka
-zakaz propagowania nienawiści rasowej, narodowej czy wyznaniowej
-Deutscher Presserat
-kodeks etyczny
-ograniczanie reklamy
-edukacja medialna
-ochrona małoletnich odbiorców przekazów medialnych:
-gwarancje prawne
-Kommission fur Jugendmedienschutz - KJM Bundespeufstelle furjugendgefahrdende...
-indeksacja programów telewizyjnych, filmów i gier komputerowych
-audycje dla dzieci i młodzieży
-edukacja medialna
-promocja kultury narodowej
-prawny nakaz promocji kultury i języka
-kwota europejska
-subwencjonowanie instytucji medialnych promujących kulturę narodową
-cyfryzacja dziedzictwa kulturowego w postaci niemieckiej biblioteki cyfrowej (DDB)


(…)

… i promocja niemieckiej kinematografii
-kwota europejska
-uczestnictwo w unijnym programie MEDIA
-wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych jako czynnika rozwoju społeczeństwa informacyjnego:
-komunikacja elektroniczna od 2001 roku (w 2006 ruszył projek e-government 2,0; w 2007 ponad 7 mln niemców skorzystało z internetowej formy złożenia zeznania podatkowego)
-cyfryzacja - w 2008 r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz