Pedagogika kultury

note /search

Kompetencje nauczyciela - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1428

,Pedagogika kultury, Kompetencje nauczyciela/trenera edukacji międzykulturowej , (sem. IV) Kompetencje nauczyciela/trenera edukacji międzykulturowej. merytoryczne ( znajomość problematyki oświaty, wychowania, socjalizacji i animacji społeczno-kulturalnej, wiedza o zjawisku i politykach

Tolerancja w interpretacji - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

,Pedagogika kultury, Tolerancja w interpretacji Ilji Lazari-Pawłowskiej, (sem. IV) Tolerancja w interpretacji Ilji Lazari-Pawłowskiej Ilia Lazari Pawłowska wskazała trzy znaczenia pojęcia tolerancji : 1.Tolerancja negatywna - oznacza brak interwencji, znoszenie czyichś zachowań, poglądów, mimo nega...

Pedagogika kultury - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2723

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Edward Spranger, Bogdan Nawroczyński, Bogdan Suchodolski Założenia edukacyjne Edwarda Sprangera. Pedagogika dla Sprangera to przede wszystkim

Rodowód pedagogiki kultury - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1932

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Rodowód pedagogiki kultury i przedmiot pedagogiki kultury Rodowód pedagogiki kultury i przedmiot pedagogiki kultury. Rodowód pedagogiki kultury Starożytność - grecka „paidea”, rzymska „humanistas”. ...

Rola hermeneutyki w pedagogice - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4277

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Rola hermeneutyki w pedagogice. Rola hermeneutyki w pedagogice. Obecność h. w pedagogice można rozpatrywać w 2 aspektach - pedagogiki hermeneutycznej i hermeneutyki pedagogicznej. Wg J. Gniteckiego pedagogika hermeneutyczna jest jedną z 3 pedagogik tworzących

Tolerancja w różnych ujęciach - omówienie(sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Tolerancja w różnych ujęciach Pojęcie tolerancja w rozumieniu nauk społecznych i humanistycznych. W naukach społecznych: „tolerancja” oznacza na ogół liberalny stosunek jednostki do zachowań i poglądów innych osób, wyrozumiałość dla postaw ludzkich, które są czę...

Pedagogika kultury - wartości - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, WARTOŚCI- rozumienie pojęcia i proponowana typologia. Wartość/wartości - rozumienie pojęcia (autor/autorzy) i proponowana typologia. a) rozumienie pojęcia Jan Szczepański pisze, że WARTOŚĆ to „ dowolny przedmiot materialny lub idealny, idea lub instytucja, przed...

Wilhelma Diltheya a nauka humanistyczna - omówienie(sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2597

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Wkład Wilhelma Diltheya w autonomię nauk humanistycznych Wkład Wilhelma Diltheya w autonomię nauk humanistycznych. Wilhelm Dilthey (1833-1911)- Profesor uniwersytetów w Bazylei, Wrocławiu i Berlinie. Tw...

Ojczyzna jako wartość - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

,Pedagogika kultury, Dom, miejsce, ojczyzna jako wartość , (sem. IV) Dom, miejsce, ojczyzna jako wartość -rozumienie tych kategorii. a)dom : Dom jest pojęciem wieloznacznym. Traktowany jako instytucja społeczna obejmuje - zdaniem A. Sicińskiego - trzy wymiary: materialny, społeczny oraz aksjologicz...

Edukacja międzykulturowa a pedagogika międzykulturowa –różnice i podob...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3619

,Pedagogika kultury, Edukacja międzykulturowa a pedagogika międzykulturowa -różnice i podobieństwa, (sem. IV) Edukacja międzykulturowa a pedagogika międzykulturowa -różnice i podobieństwa. Pedagogika międzykulturowa natomiast miała odpowiadać na nowe zamówienie społeczne, przyczyniać się do zaciera...