Rola hermeneutyki w pedagogice - omówienie (sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4221
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola hermeneutyki w pedagogice  - omówienie (sem. IV) - strona 1 Rola hermeneutyki w pedagogice  - omówienie (sem. IV) - strona 2

Fragment notatki:

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Rola hermeneutyki w pedagogice. Rola hermeneutyki w pedagogice. Obecność h. w pedagogice można rozpatrywać w 2 aspektach - pedagogiki hermeneutycznej i hermeneutyki pedagogicznej.
Wg J. Gniteckiego pedagogika hermeneutyczna jest jedną z 3 pedagogik tworzących pedagogikę ogólną - obok pedagogiki empirycznej, badającej sferę faktów i pedagogiki prakseologicznej, badającej sferę działania.
Pedagogika hermeneutyczna dotyczy sfery wartości, odpowiadając na pytanie, „kim ma być człowiek?”
jej swoistości decydują formy symboliczne spotykane w dziedzinie pedagogiki, które można zinterpretować i rozumieć.
Pedagogika hermeneutyczna nadaje sens procesom wychowania, określając ich cele; w praktyce zaś samowychowania stanowi punkt wyjścia do działań realizujących wartości.
Można przyjąć, że hermeneutyka opisuje badania ducha - jest właściwa dla humanistyki.
Obszary i zadania hermeneutyki pedagogicznej można ująć w następujące kategorie:
objaśnienie przedrozumienia w celu włączenia go do naukowych rozważań,
interpretacja tekstów,
rozumienie historii w pedagogice,
rozumienie rzeczywistości wychowawczej (gestów, zachowania, języka) w takich obszarach jak: a) rozumienie wychowanka przez wychowawcę; b) rozumienie procesów uczenia się dziecka; c) rozumienie postawy wychowawczej; d) rozumienie roli instytucji; e) rozumienie rzeczywistości wychowawczej w kontekście pozawychowawczych środowisk; f) rozumienie wzajemności teorii i praktyki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz