Edukacja międzykulturowa a pedagogika międzykulturowa –różnice i podobieństwa, (sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja międzykulturowa a pedagogika międzykulturowa –różnice i podobieństwa, (sem. IV) - strona 1 Edukacja międzykulturowa a pedagogika międzykulturowa –różnice i podobieństwa, (sem. IV) - strona 2

Fragment notatki:

,Pedagogika kultury, Edukacja międzykulturowa a pedagogika międzykulturowa -różnice i podobieństwa, (sem. IV) Edukacja międzykulturowa a pedagogika międzykulturowa -różnice i podobieństwa. Pedagogika międzykulturowa natomiast miała odpowiadać na nowe zamówienie społeczne, przyczyniać się do zacierania zadawnionych animozji między „nami a ludami prymitywnymi”, umacniać znaczenie różnorodności, a tym samym uczyć tolerancji, akceptacji, pluralizmu w odniesieniu zwłaszcza do zachowań i obyczajów.
Pedagogika międzykulturowa   - dział   pedagogiki   poświęcony problematyce   społeczności   zróżnicowanych   kulturowo ,   etnicznie ,   religijnie ,   językowo . Korzeni pedagogiki międzykulturowej szukać należy w   niemieckiej   pedagogice dla cudzoziemców . W połowie   lat 80. XX wieku   pedagogika dla cudzoziemców uległa reorientacji w kierunku pedagogiki adresowanej zarówno do grup mniejszościowych, jak i większościowych w danym   społeczeństwie . Zmiana ta miała na celu zaakcentowanie potrzeby   integracji współistniejących obok siebie kultur, ale nie poprzez   asymilację , wchłonięcie większości przez mniejszość. W   Polsce   pedagogika międzykulturowa wykładana jest obecnie m.in. na   Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej   w   Warszawie . Edukacja międzykulturowa - Celem zajęć jest przedstawienie problemów i potrzeb edukacyjnych wynikających z globalnych migracji i wyłaniania się społeczeństw wielokulturowych. W trakcie zajęć omawiane będą: wielokulturowość jako zjawisko społeczne, uwarunkowania modeli i sposobów funkcjonowania społeczności wielokulturowych, rola edukacji w kształtowaniu oblicza tych społeczeństw, edukacja wielokulturowa, edukacja międzykulturowa i edukacja dla pokoju, zjawisko i typy migracji, kulturowe determinanty funkcjonowania człowieka, kultury w kontakcie, procesy akulturacji, diaspory, enklawy i getta etniczne oraz ich kultura, konflikty kulturowe. Ogólne rozważania nad relacjami międzykulturowymi zostają uzupełnione charakterystyką wybranych kręgów kulturowych: chrześcijaństwa zachodniego, chrześcijaństwa wschodniego, islamu., Dalekiego Wschodu i hinduizmu. Cykl wykładów zamykają rozważania nad oświatą w społeczeństwie globalnym i wielokulturowym, rozwijaniem kompetencji międzykulturowych oraz przestrzenią ponadnarodową. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz