Pedagogika kultury - omówienie (sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika kultury  - omówienie (sem. IV) - strona 1 Pedagogika kultury  - omówienie (sem. IV) - strona 2 Pedagogika kultury  - omówienie (sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Edward Spranger, Bogdan Nawroczyński, Bogdan Suchodolski Założenia edukacyjne Edwarda Sprangera. Pedagogika dla Sprangera to przede wszystkim teoria wychowania. Zadaniem wychowania jest przekazywanie dóbr kulturalnych i wyzwalanie wartości osobistych.
Celem wykształcenia jest pełny rozwój osobowości zwartej duchowo i przepojonej wartościami, ukształtowana kultura indywidualności. Jest nim także zdolność do aktywności kulturalnej i zdobycie sprawności wymaganych przez współczesność.
Celem wychowania staje się zatem jednostka charakteryzująca się twórczą osobowością i wrażliwością moralną.
Zdaniem Sprangera każdy człowiek stanowi swoiste odbicie wartości kultury, dlatego kładł nacisk na znaczenie odpowiednich wartości kształcących i odpowiadające im akty poznawcze, estetyczne, techniczno-ekonomiczne, społeczne i religijne.
W wychowaniu należy zwrócić uwagę na siłę moralną narodu i państwa, wyrabiać poczucie solidarności i posłuszeństwa woli państwowej, uświadamiać moc i szacunek dla prawa, wierność narodowi i ziemi ojczystej, a także przygotowywać do wspólnej pracy kulturalnej. Spranger zwracał uwagę na zależności kształcenia od kultury, w wyniku której powstają różne style, formy i ideały wychowania. Wartości jakiejś dziedziny kultury, która zdobywa dominujące znaczenie w społeczeństwie, staja się ideałem wychowania. Jest tyle systemów i stylów kształcenia, ile dziedzin kultury (wartości). Typowymi systemami są:
system utylitarystyczny, kładący nacisk na użyteczność i wychowanie pożytecznego członka społeczeństwa,
system teoretyczny, akcentujący cel najwyższy w poznaniu (o odmianie encyklopedyzmu naukowego i kształcenia formalnego),
system estetyczny, zmierzający do uwrażliwienia wychowanka na wartości w sztuce i jej odbiorze;
systemy społeczny i polityczny, uwzględniające realia życia, treści natury religijno-metafizycznej, rolę miłości w stosunkach społecznych, siły moralne w polityce.
Ideał wykształcenia wg Bogdana Nawroczyńskiego. Sednem życia duchowego (żywej kultury) jest współdziałanie czynności z dobrami kulturalnymi (wytworami). Polega ono na splocie trzech procesów:
rozumienia wytworów kultury, wnikania w ich sens i stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
kształtowania się (kształcenia), a więc przyswajania sobie owych wytworów i urabiania na nich własnej struktury (za: G. Kerschensteinerem),
czynności tworzenia odtwórczych dóbr kultury według określonego wzoru oraz wytwórczych (dziś powiedzielibyśmy twórczych) według własnego formułowanego ideału.
Dobra kulturalne przyswajane przez ucznia w procesie kształcenia należą do czynników zewnętrznych,


(…)


Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Edward Spranger, Bogdan Nawroczyński, Bogdan Suchodolski
Założenia edukacyjne Edwarda Sprangera.
Pedagogika dla Sprangera to przede wszystkim teoria wychowania. Zadaniem wychowania jest przekazywanie dóbr kulturalnych i wyzwalanie wartości osobistych.
Celem wykształcenia jest pełny rozwój osobowości zwartej duchowo i przepojonej wartościami, ukształtowana…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz