Tolerancja w różnych ujęciach - omówienie(sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tolerancja w różnych ujęciach  - omówienie(sem. IV) - strona 1 Tolerancja w różnych ujęciach  - omówienie(sem. IV) - strona 2

Fragment notatki:

Dr. W. Żardecki, Pedagogika kultury, Tolerancja w różnych ujęciach Pojęcie tolerancja w rozumieniu nauk społecznych i humanistycznych. W naukach społecznych: „tolerancja” oznacza na ogół liberalny stosunek jednostki do zachowań i poglądów innych osób, wyrozumiałość dla postaw ludzkich, które są częściowo bądź całkowicie niezgodne z postawami przyjmowanymi przez daną jednostkę.
Rozumienie tolerancji w interpretacji Ilji Lazari-Pawłowskiej. Ilia Lazari Pawłowska wskazała trzy znaczenia pojęcia tolerancji : 1.Tolerancja negatywna - oznacza brak interwencji, znoszenie czyichś zachowań, poglądów, mimo negatywnej ich oceny przez osobę tolerancyjną. Motywami takiego zachowania może być:
*obojętność (ktoś toleruje czyjeś drażniące zachowanie tylko dlatego, że nie dotyczy jego ona jego osoby albo bliskich mu ludzi lub spraw, że nie interesuje się otoczeniem, ani jego problemami bądź też nie jest wrażliwy na sprawy społeczne)
*poczucie przewagi nad innymi ludźmi (ktoś toleruje drażniące go zachowanie, ponieważ ma wrażenie, że wznosi się ponad sprawy ziemskie, postawa ta może wynikać z postawy arogancji władzy, przedmiotowego traktowania ludzi)
*pragnienie harmonijnego współżycia społecznego ( postawa przyjęta by mieś „święty spokój” w najbliższym otoczeniu, aby nie wybuchały konflikty powodowane przez nich samych)
*quasi- partnerstwo (traktowanie innych ludzi jako równowartościowych partnerów, nie zważając na ich zachowania i poglądy. Tolerujemy wszystkie uchybienia naszych partnerów, gdyż to uniemożliwi realizację naszych zamierzeń) 2.Tolerancja jako wartość pozytywna (Jednostka stara się „czynić tolerancję”, to znaczy jest aktywna w tym działaniu. Analizuje motywy postępowania innych osób, stara się wniknąć w przyczyny i sposób działania w różnych kontekstach. Wyraża zrozumienie i szacunek dla odmienności innych ludzi, ich poglądów i zachowań) 3.Tolerancja jako brak przymusu (Jednostka nie narzuca innym swojego zdania lub sposobu rozumienia świata. Człowiek tolerancyjny w tym znaczeniu stwarza swojemu partnerowi obszar wolności)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz