Patologia - strona 2

note /search

Kontakt psychiatryczny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Patologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Kontakt psychiatryczny Indywidualność biologiczna i psychologiczna Potrzeba zrozumienia i akceptacji wiąże się ze społecznym charakterem natury ludzkiej. Każdy człowiek ma poczucie własnej odrębności, co prawdopodobnie jest subiektywnym odpowiednikiem biologicznej indywidualności każdej żywej istot...

Nerwica depresyjna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Patologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Nerwica depresyjna Depresja nerwicowa a cyklofreniczna (endogenna) Każda nerwica łączy się z cierpieniem; obniżenie nastroju jest więc w niej zjawiskiem powszechnym. Trudno być po­godnym, gdy wszystko drażni, gdy człowiek się czuje zmę­czony i nie do życia, gdy ciało jest obolałe, gdy nęka stale na...

Rodzaje nerwic

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Patologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

Rodzaje nerwic Częstość występowania nerwic Trudno nawet w przybliżeniu określić częstość występowa­nia nerwic. W badaniach epidemiologicznych, zależnie od tego, jak dokładnie je przeprowadzono i jakie przyjmowano kryteria granicy między nerwicą a normą psychiczną oraz między nerwicą a psychopatią,...

Rodzina generacyjna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Patologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5586

Rodzina generacyjna - problemy: przerwanie pępowiny, zabawa Przerwanie pępowiny Zasadniczy problem nerwicorodny rodziny wyjściowej spro­wadza się do tego, że musi zostać zerwany bardzo ścisły związek zależności. ,,Przerwanie pępowiny" jest dla obu stron (rodziców ...

Farmakoterapia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Patologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Farmakoterapia Ocena leku Mniej więcej od połowy bieżącego stulecia psychofarmakoterapia przeżywa okres żywiołowego rozwoju. Przemysł far­maceutyczny koncentruje się głównie na produkcji leków psychotropowych, które obok antybiotyków stanowią naj­ważniejsze źródło jego dochodów. Co roku produkuje s...