Patologia

note /search

Biedne koło

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Biedne koło Przykłady Poczucie kręcenia się wkoło, znalezienia się w sytuacji bez wyjścia łączy się też z czwartym osiowym objawem ner­wicy, mianowicie z objawem błędnego koła. Objaw ten po­lega na zamknięciu się w nerwicowy krąg przyczyny i skut­ku. Kilka przykładów może zilustrować istotę zagadni...

Leczenie nerwic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

LECZENIE NERWIC Medycyna prymitywna Leczenie nerwic jest problemem lekarskim, którym parała się już w najdawniejszych czasach medycyna pierwotna. Me­tody leczenia stosowane w medycynie prymitywnej: ma­giczne zaklęcia, maski, tańce itp., działały przede wszystkim na komponent nerwicowy choroby i jeś...

Nerwica neurasteniczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4326

Nerwica neurasteniczna Zmęczenie Słowo neurastenia znaczy dosłownie ,, słabość nerwów" (gr. asthenos = słaby). Osłabienie i drażliwość są w ner­wicy głównymi objawami. Osłabienie idzie zwykle w parze z nadmierną pobudliwością. Uszkodzone włókno nerwowe — nim wystąpią objawy porażenne (znieczul...

Stereotyp uczuciowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Stereotyp uczuciowy Wyjaśnienie wstępne W czasie rozmów z chorym odsłaniają się jego związki uczuciowe w trzech omówionych kręgach: rodzinnym, pracy i kulturowym. Pewne charakterystyczne typy reakcji uczu­ciowych powtarzają się niezależnie od kręgu. Ktoś np. prze­sadnie walczy o swoje prawa lub zaw...

Tło i przyczyny nerwic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

TŁO I PRZYCZYNY NERWIC Uwagi wstępne Etiologia wieloczynnikowa Rozmawiając z chorym staramy się dojść do jego sytuacji nerwicorodnej, tzn. uchwycić najbardziej istotne zaburzenia stosunku uczuciowego z otoczeniem, które mogły doprowa­dzić do reakcji nerwicowej. Nie należy przy tym zapominać, że naw...

Psychoterapia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1498

Psychoterapia Metoda z wyboru Większość psychiatrów uważa psychoterapię za metodę z wyboru w leczeniu nerwic. Inne metody, jak farmakote­rapia, zmiana warunków życiowych, leczenie sanatoryjne itp., mogą zmniejszyć, a nawet usunąć objawy nerwicowe, nie usuwają jednak źródła zła, które utrwala nerwic...

Forum Psychologiczne Humanitas - poradnik dla ofiar gwałtu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

http://free.ngo.pl/crisisintervention/b-ps-13.html "Materiały szkoleniowe: Wzmocnienie pozycji ofiar przestępstw poprzez budowanie systemu ochrony zdrowia psychicznego i zapewnienie adekwatnych usług ” Jest to fragment podręcznika (dostępnego w internecie pod adresem http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/pu...

Środowisko kulturowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

Środowisko kulturowe Aspekt nerwicorodny Jeśli środowisko rodzinne i pracy jest zwykłym tematem rozmów z chorymi, zresztą nie tylko nerwicowymi, ale u nich tematyka ta z reguły wysuwa się na plan pierwszy, to środowisko kulturowe rzadko jest przez nich wysuwane jako czynnik nerwicorodny. Należy się...

Inne metody leczenia somatycznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1505

Inne metody leczenia somatycznego Z innych metod leczenia somatycznego w nerwicach należy wymienić insulinę subkomatyczną, wstrząsy elektryczne, leki ogólnie wzmacniające, hydroterapię, masaże, gimnasty­kę. Insulina subkomatyczną (tzn. taka, pod wpływem której chory na skutek obniżenia poziomu cuk...