Biedne koło

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biedne koło - strona 1 Biedne koło - strona 2 Biedne koło - strona 3

Fragment notatki:

Biedne koło Przykłady Poczucie kręcenia się wkoło, znalezienia się w sytuacji bez wyjścia łączy się też z czwartym osiowym objawem ner­wicy, mianowicie z objawem błędnego koła. Objaw ten po­lega na zamknięciu się w nerwicowy krąg przyczyny i skut­ku. Kilka przykładów może zilustrować istotę zagadnienia.
Nerwicowy lęk wywołuje szereg zaburzeń wegetatyw­nych, te z kolei zwiększają uczucie lęku. Gdy np. ktoś nagle odczuje bóle głowy lub bicie serca, kurcze żołądka, jego niepokój wzrasta, boi się po prostu, że coś złego dzieje się w jego organizmie. Wzrost napięcia lękowego wzmaga obja­wy wegetatywne. Niemożność koncentracji uwagi kieruje uwagę chorego na sam proces uwagi i na czynniki zakłó­cające, skutkiem czego chory myśli o swojej niewydolności umysłowej i o tym, co mu w pracy przeszkadza; koncentra­cja uwagi staje się jeszcze gorsza. Drażliwość często spo­tykana w nerwicach wywołuje odpowiednią reakcję otocze­nia, która z kolei wzmaga wewnętrzne napięcie i rozdraż­nienie itd., teoretycznie ad infinitum. Poczucie krzywdy od­bija się na zachowaniu chorego w stosunku do otoczenia, na co otoczenie reaguje zazwyczaj negatywnym nastawieniem uczuciowym do chorego, co z kolei wzmaga poczucie krzyw­dy. Poczucie winy jest przyczyną doszukiwania się we wszy­stkim własnej winy, dzięki czemu ciężar poczucia winy roś­nie, a im jest on większy, tym silniejsza staje się tendencja do obciążania własnego sumienia. Nerwicowy egocentryzm powoduje odsuwanie się otoczenia od chorego, co znów zwiększa jego postawę egocentryczną, i jego wołanie o po­moc trafia na coraz większą pustkę, wskutek czego musi być coraz silniejsze. Lekarz zdezorientowany objawami nerwi­cowymi, gdy po wielu badaniach dochodzi do wniosku, że „to tylko nerwica", daje odczuć często nieświadomie swoje rozczarowanie choremu, co z kolei zwiększa objawy nerwi­cowe, gdyż chory znów czuje się nie zrozumiany i odtrąco­ny. Nasilenie objawów nerwicowych wzmaga negatywne nastawienie lekarza do chorego, a to znów zwiększa jego objawy nerwicowe,
Przykładów tego typu można by przytoczyć znacznie wię­cej. Każdy chory ma bowiem dla siebie typowe błędne koło, z którego wyjść nie może, bo im bardziej się wysila, by z niego się wyrwać, tym bardziej nerwicowy krąg wokół nie­go się zacieśnia.
Wysiłek chorego koncentruje się na tym, co mu najbar­dziej dokucza. A więc chory cierpiący na zaburzenia poten­cji będzie głównie na niej się koncentrował, wskutek czego objawy jej staną się jeszcze dokuczliwsze; analogicznie spra­wa będzie się przedstawiać z innymi zaburzeniami wegeta­tywnymi. Chory z natręctwami im silniej z nimi będzie wal­czył, tym one bardziej będą mu dokuczać. Chory z poczu­ciem krzywdy im usilniej będzie szukał sprawiedliwości, tym bardziej będzie się czuł pokrzywdzony. Chory drażli­wy będzie walczył z osobami i przedmiotami wywołującymi u niego rozdrażnienie, co tylko wzmoże jego stan rozdraż­nienia itd. Powiązanie członów przyczynowych w nerwico­wym kole jest tego rodzaju, że wzrost jednego powoduje wzrost następnego. Walcząc z dolegliwością nerwicową wy­wołuje się wzrost jednego z ogniw łańcucha przyczynowe­go, co w końcu prowadzi do nasilenia się objawu, z którym się walczy.


(…)

…. Im silniej pies gryzie swój ogon, tym więcej go boli, tym bardziej jest poirytowany i jeszcze silniej gryzie. Jest to przykład dodatniego sprzężenia zwrotnego. W ujemnym sprzężeniu zwrotnym jego wzrost wywołuje spadek ilości sygnałów wysyłanych przez układ. Stabilność układu jest w ten spo­sób zachowana. (Na przykład w termostacie wzrost tempe­ratury ponad wyznaczoną normę powoduje spadek w wy­twarzaniu ciepła). W dodatnim sprzężeniu jest odwrotnie — jego wzrost powoduje wzrost sygnałów wysyłanych przez układ. (Wzrost temperatury w termostacie zamiast zmniej­szać, zwiększyłby ilość wytwarzanego ciepła. W przypadku psa sprzężeniem zwrotnym są bodźce bólowe biegnące od gryzionego ogona, które wywołują jeszcze silniejsze gryzie­nie. Układ o dodatnim sprzężeniu jest układem niestabilnym, dążącym do autodestrukcji.
Przykłady ,,błędnego koła" można spotkać nie tylko w przypadku nerwic, lecz też w innych zaburzeniach psy­chicznych, a także w medycynie somatycznej. Na przykład schizofrenik, odczuwający lęk przed ludźmi, odsuwa się od otoczenia, coraz bardziej zamyka się w swoim świecie, wskutek czego coraz trudniej mu do ludzi się zbliżyć, coraz większy lęk przed nimi czuje. Zapalenie nerek łączy się zwykle…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz