Emocje i motywacja - strona 2

note /search

Emocje i Motywacja - wykład 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1764

Tematem wykładu były koncepcje poznawcze. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teoria dysonansu poznawczego Festingera, dysonans, dysonans podecyzyjny, dysonans w sytuacjach wymuszania uległości, strategia maksymalizacji subiektywnie oczekiwanej użyteczności, koncepcje oparte na teo...

Emocje i Motywacja - wykład 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2275

Temat wykładu brzmiał klasyfikacja potrzeb. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teoria potrzeb Maslowa, piramida potrzeb Maslowa, potrzeby wielopostaciowe, natura jednostki, samorealizacja, samoaktualizacja. Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jak wygląda klasyfikacj...

Emocje i Motywacja - wykład 7

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2086

Temat wykładu brzmiał motywy samorealizacji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teorie Goldsteina, Rogersa, socjalizacja wg Rogersa, potrzeby związane ze struktura "ja", "ja" wg Sullivana, Horneya, Reykowskiego. Metakliniczna koncepcja osoby Frankla, formy szuk...

Emocje i Motywacja - wykład 8

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1960

Temat wykładu brzmiał zachowanie a wartości. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: absolutacja wartości, pustka egzystencjalna, postawa prowizoryczna, postawa fatalistyczna, postawa kolektywistyczna, fanatyzm, psychoanaliza, struktura osobowości Junga, motywatory, postladerowcy, zarz...

Emocje i Motywacja - wykład 9

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2044

Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jakie są formy potrzeb poznawczych człowieka, jak wygląda anatomia funkcjonalna motywów, co to jest emocja i z jakich składników składa się emocja Wykład 9 Charakterystyczne cechy myślenia Freuda: - ujmował osobowość w kategoriach topograficznych...

Program młody informatyk

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1554

Plan programu "Młody informatyk" Program młody informatyk Informacje ogólne Miejsce: Prywatne gimnazjum Kto: Program jest przeznaczonych dla wszystkich uczniów gimnazjum o zainteresowaniach i zdolnościach informatycznych. Identyfikacja ucznia zdolnego Cel: Wyłonienie kandydatów mający wzi...

Emocje i Motywacja - wykład 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2730

kiedy zostajemy zrzuceni ze schodów), tłumaczy: - dlaczego zachowanie zostało wzbudzone (przyczyna) - co dało energię (aktywacja) Motywacja jest kierunkowa, prowadzi do jakiegoś celu: co ten cel wyznacza? co podtrzymuje działalność? co sprawia, że się kończy? Motywacja jest procesem, mówimy o proce...

Emocje i Motywacja - najważniejsze informacje (wykłady)

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3003

Ponadto w notatce pojawiają się także opisy takich zagadnień jak: parametry stanów emocjonalnych, systemy emocjonalne wg Langa, podstawowe tematy relacyjne Lazarusa, nastrój a informacja, sentyment, funkcje stanów emocjonalnych, źródła stanów emocjonalnych ...

Emocje i motywacja - Psychologia emocji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2688

Emocje i motywacjaTematem mojego referatu będzie pojęcie stanu emocjonalnego oraz motywacji - procesów, które to zachodzą u człowieka od jego poczęcia do ostatnich chwil życia. Jak wiemy przedmiotem psychologii jest człowiek i jego zachowanie się. Człowiek jako organizm istnieje, żyje, działa i ro...

Emocje i motywacja (8 stron)

 • Emocje i motywacja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2037

Emocje i motywacjaTematem mojego referatu będzie pojęcie stanu emocjonalnego oraz motywacji - procesów, które to zachodzą u człowieka od jego poczęcia do ostatnich chwil życia. Jak wiemy przedmiotem psychologii jest człowiek i jego zachowanie się. Człowiek jako organizm istnieje, żyje, działa i ro...