Technologia zbóż

note /search

Amalazy-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1547

AMYLAZY: α i β - amylazy znajdują się głownie w bielmie, w warstwach sąsiadujących z warstwa aleuronowa. warstwa ta i okrywa nie zawierają amylazy w środku bielma aktywność amylazy jest niewielka...

Etapy procesu mieszania

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

ETAPY PROCESU MIESZANIA: cząstki maki wchłaniają wode łączy się w pojedyncze wilgotne skupiska (grudki) zachodzi zjawisko hydratacji właściwej (wydziela się przy tym ciepło pęcznienia) wilgo...

Fosfatazy-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

FOSFATAZY (z gr. esteraz): hydrolizuje estry kw fosforowego zalicza się do nich: fitaze (rozkłada inozytofosforany fityne lub kw fitynowy na inozytol i kw fosforowy) fitaza ma duże znaczenie fizjologiczne BŁONNIK: występuje głownie w okrywie ziarna, zaś w bielmie i zarodku tylko w niewielkich il...

Grupy jakościowe pszenicy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1652

GRUPY JAKOŚCIOWE PSZENICY: E - elitarna (wysoka odporność na porastania, b dobre właściwości przemiałowe, poprawiacz odmian słabszych) A - jakościowa (odporna na porastanie, b dobre cechy przemiałowe i wypiekowe) B - chlebowa (dobre cechy przemiałowe oraz wypiekowe, nie posiada zbyt niski liczby ...

Konserwacja i pielęgnacja ziarna przed i w czasie magazynowania

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1281

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA ZIARNA PRZED I W CZASIE MAGAZYNOWANIA: obejmuje wszystkie zabiegi stosowane dla polepszenia jakości, utworzenia dużych i jednorodnych partii, podniesienia trwałości stosowane zabiegi: *czyszczenie ziarna *suszenie *wietrzenie w celu obniżenia wilg i temp napowietrzania ...

Masa ziarna zbóż

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2877

MASA ZIARNA ZBÓŻ: SKŁADNIKI MASY ZBOŻOWEJ: dane zboże (cześć podstawowa- dany gatunek i odmiana) różnią się tym: wielkością ziarna stopniem dojrzałości stopniem wyrównania składem chem zanieczyszczenia (plewy, części klopsów, kawałki słomy, strąki, liście, łodygi, piasek, kamienia, grudki ziem...

Ogólna charakterystyka zbóż

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4256

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA MASY ZIARNA: przenoszenie ciepła przez przechodzenie i konwekcje współczynnik przewodności cieplnej jest to ilość ciepła jaka przechodzi w ciągu 1 godz przez warstwę zboża o grubości 1m i objętości 1m 3 , przy rożn...

Charakterystyka mlewnika

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3577

ROZCIERANIE uzyskuje się przez nadanie rożnej prędkości elementom roboczym maszyn drobiących (walców) CHARAKTERYSTYKA MLEWNIKA: jeżeli pow robocze będą dodatkowo ukształtowane, rowkowane czyli uzbrojone w ostre krawędzie to powstanie działanie tnące powodujące skrawanie ziarna występują tu 2 dzia...

Składniki odżywcze w pszenicy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463

PRZECIĘTNA ZAWARTOŚĆ PODSTAWOWYCH SKLADNIKÓW ODŻYWCZYCH W ZIARNIE PSZENICY: woda 15% białko 10-12% skrobia 70% tłuszcz 2% błonnik 2% składniki min 2% WYCIĄG MAKI: ilość jako się otrzymuje z przemiału 100 kg zboża wydajność 60- 75% im wyższy wyciąg to zawartość białka w mace wzrasta i wzrasta ...

Sporządzanie mieszanek przemiałowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1449

SPORZĄDZANIE MIESZANEK PRZEMIAŁOWYCH: przy mieszaniu bierzemy pod uwagę: ilość i rodzaj posiadanych w magazynach partii zbożowych własności przemiałowe własności jakościowe GRUPY JAKOŚCIOWE: I wysokiej jakości (wywierające duży wpływ na jakość mieszanki) II średniej jakości (nie wywiera znaczą...