Zbiorowe stosunki pracy

note /search

Dialog społeczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1253

Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego: - reguluje ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. - o ich tworzeniu decyduje wojewoda, ma kompetencje do tworzenia i likwidacji - rozpatruje sprawy istotne z punktu widzenia społeczeństwa - strona samorządowa - marszałek województwa Komisja ta jest terenową „e...

Porozumienia związane z grupowym zwolnieniem z pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

Porozumienia związane z grupowym zwolnieniem z pracy: - ustawa z dnia 13.03.2003, ta ustawa zastąpiła ustawę z 1989 roku. Tamta ustawa była pierwszą ustawą, która miała za zadanie dostosować prawo polskie do standardów europejskich - ta ustawa nazywana jest ustawa o grupowych zwolnieniach - ta...

Rejestracja układu - opis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1330

Rejestracja układu: Układ może być zawarty na czas nie określony lub czas określony. Strony dowolnie mogą przedłużać czas jego obowiązywania. Zawarcie układu wymaga zgodnego oświadczenia woli stron oraz formy pisemnej. W razie wątpliwości, czy oświadczenie woli stron zostało złożone prawidłowo s...

Spory zbiorowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1638

Spory zbiorowe: - 23.05.1991 r. ustawa o rozwiązaniu sporów zbiorowych, to ustawa dotycząca sporów zbiorowych (nie indywidualnych) 22 - ustawa może dotyczyć warunków pracy, pracowników i innych grup, którym przysługuje prawo do zrzeszania się - tam, gdzie nie ma związków zawodowych tam nie ma s...

Strajk - pojęcie ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1722

Strajk: Prawo do strajku - pojęcie i zakres strajku - ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określa strajk jako zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Tym samym strajk nie moż...

Treść układu zbiorowego prawa pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Treść układu zbiorowego prawa pracy: Układ zawiera: 1.Treść normatywną (zasady wynagradzania) skierowana do pracowników W części normatywnej mogą być warunki, jakim ma odpowiadać treść stosunku pracy. Rolą układu jest ustalenie zasad wynagrodzeń - są ogólne i bezimienne. Inne sprawy niż dotycząc...

Układy zbiorowe pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1505

Układy zbiorowe pracy: - Układy zbiorowe prawa pracy i inne porozumienia to źródła autonomiczne i konstytucyjne. Dwa rodzaje układów zbiorowych pracy: 1. zakładowe Układ zakładowy zawiera zawsze pracodawca i związkowa organizacja z...

Zbiorowe stosunki pracy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2030

Wykład 1, 18.02.2013 r. Dygresje związane ze wstępem do przedmiotu przy omawianiu literatury: - podręcznik J. Piątkowskiego- Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej- pod tym tytułem jest omawiane zbiorowe prawo pracy ponieważ ta organizacja związkowa, zakładowa jest głównym obok pracoda...

Zbiorowe stosunki w pracy - pojęcie i opis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2261

Wykład 2, 25.02.2013 r. Pojęcie „zbiorowe stosunki pracy” (wstęp): Przy omawianiu prawa pracy zwraca się na podział stosunków prawa pracy na stosunki pracyindywidualne (art. 22 KP) regulowane przez prawo pracy i to jest termin prawny- ustawodawca używa tego terminu w ustawach i musi on być tak ...

Związki między zbiorowym prawem pracy a polityka społeczną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

Wykład 3, 4.03.2013 r. Związki między zbiorowym prawem pracy a polityka społeczną Te związki są nieuniknione, przede wszystkim z uwagi na konieczność realizowania przez państwo ustawowych zadań, także w wymiarze społecznym. Związki te wzmacnia potrzeba decentralizacji polityki społecznej- oczyw...