Spory zbiorowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spory zbiorowe - strona 1 Spory zbiorowe - strona 2 Spory zbiorowe - strona 3

Fragment notatki:


Spory zbiorowe: - 23.05.1991 r. ustawa o rozwiązaniu sporów zbiorowych, to ustawa dotycząca sporów zbiorowych (nie indywidualnych)
22
- ustawa może dotyczyć warunków pracy, pracowników i innych grup, którym przysługuje prawo do zrzeszania się - tam, gdzie nie ma związków zawodowych tam nie ma sporu zbiorowego - wejście w spór zbiorowy - związek zawodowy kieruje pod adresem pracodawcy określone żądania - 7 dni, jeżeli ten termin mija, a nie wszystkie żądania są zaspokojone to wchodzimy w spór zbiorowy. Spory w pracy - to spory między podmiotami prawa pracy, których przedmiot jest objęty materią prawa pracy. Nie jest to kategoria jednorodna. w/g klasycznej formuły przyjętej w XX w. wśród sporów pracy można wyróżnić-konflikty dotyczące ustanawiania nowej normy oraz konflikty dotyczące wykładni bądź zastosowania normy już istniejącej. W pierwszym przypadku uczestniczą pracownicy jako zbiorowość, w drugim indywidualny pracownik. Spór zbiorowy to spór o interesy. Przedmiotem sporu zbiorowego mogą być spory związkowe, np. prawo do pewnych urządzeń socjalnych, plan urlopów, świadczenia socjalne. Tego typu prawa są na rzecz całej załogi i dochodzenie tych praw nie jest możliwe do dochodzenia indywidualnego. Przedmiotem sporu zbiorowego mogą być prawa działaczy związkowych czy Rady Pracowniczej, Samorządu Pracowniczego. Spory zbiorowe toczone pomiędzy pracodawcą albo pracodawcami a pracownikami lub związkami zawodowymi dotyczą głównie warunków zatrudnienia, zwłaszcza warunków wykonywania pracy. Spory zbiorowe toczone pomiędzy pracodawcą albo pracodawcami a pracownikami lub związkami zawodowymi dotyczą głównie warunków zatrudnienia, zwłaszcza warunków wykonywania pracy. Najczęstszym przedmiotem sporu są kwestie płacowe. Jest to spór o interesy a nie o prawo. Oprócz spraw płacowych przedmiotem sporu może być ustalenie warunków pracy: ustanowienie dłuższych przerw w pracy, urlopów, ustanowienie zasad zatrudniania zwłaszcza ograniczenia zatrudnienia na czas określony, ustanowienie pewnych odpraw.
Spory zbiorowe - spory - różnica stanowisk pomiędzy określonymi podmiotami w kwestii rozwiązania danego zagadnienia prawnego. Rodzaje - a) spór o prawa - dotyczy zastosowania lub wykładni obowiązujących przepisów, a jego przyczyną nierzadko nieprzestrzeganie przez pracodawcę obowiązującego prawa. b) spór o interesy - (indywidualny, grupowy, branżowy, pracowników biurowych, produkcyjnych, umysłowych, fizycznych,) zmierza do odmiennego ukształtowania sytuacji zatrudnionych i łączy się często z potrzebą zmiany prawa (układu zbiorowego pracy).
Strony sporu zbiorowego - są pracodawca i pracownicy, których prawa i interesy w sporach zbiorowych są reprezentowane przez związki zawodowe (organizacje zakładowe lub ponad zakładowe w zależności od rodzaju sporu). Prawa zaś i interesy pracodawców mogą być reprezentowane także przez właściwe organizacje pracodawców.


(…)

… zapowiedzianego strajku nie może jednak przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu. Poza tym w trakcie postępowania mediacyjnego można zorganizować jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy. Podjęcie zaś akcji strajkowej jest dopuszczalne dopiero w razie nieosiągnięci porozumienia w postępowaniu mediacyjnym.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz