Zbiorowe stosunki w pracy - pojęcie i opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorowe stosunki w pracy - pojęcie i opis - strona 1 Zbiorowe stosunki w pracy - pojęcie i opis - strona 2 Zbiorowe stosunki w pracy - pojęcie i opis - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 2, 25.02.2013 r. Pojęcie „zbiorowe stosunki pracy” (wstęp): Przy omawianiu prawa pracy zwraca się na podział stosunków prawa pracy na stosunki pracyindywidualne
(art. 22 KP) regulowane przez prawo pracy i to jest termin prawny- ustawodawca
używa tego terminu w ustawach i musi on być tak tłumaczony, jak go widzi ustawodawca. Natomiast
drugim rodzajem stosunków pracy przyjętym w literaturze są zbiorowe stosunki pracy. To już jest
jednak pojęcia prawnicze, ponieważ nie ma takiego odniesienia tego zwrotu do ustaw- posługujemy
się w obrocie prawnym tym pojęciem, ale to pojęcie nie jest wyjaśnione w tekście prawnym. Stąd też
właściwszą nazwą było by „zbiorowe stosunki zatrudnienia” albo „stosunki prawne zbiorowego
prawa pracy”. Profesor Florek używa też pojęcia „zbiorowe stosunki prawa pracy”. Te nazwy są
właściwsze ponieważ w przypadku opowiedzenia się za terminem „zbiorowe stosunki pracy”, to
mielibyśmy duże problemy ze zrozumieniem art. 300 KP: w sytuacjach nieuregulowanych przepisami
prawa pracy do stosunków pracy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, chyba, że byłyby one
sprzeczne z zasadami prawa pracy. Swobodne dopuszczenie tego terminu do obrotu prawnego to
moglibyśmy łatwo dowodzić, że w art. 300 KP chodzi zarówno o indywidualne jak i zbiorowe stosunki
pracy, ponieważ odnosi się on do stosunków pracy. Tymczasem do dzisiaj trwa spór w doktrynie czy
tą kategorią stosunków pracy z art. 300 można objąć zbiorowe stosunki pracy. Jest to
niekonsekwencja, bo jeśli większość autorów uważa, że takie stosunki istnieją to musieliby się
opowiedzieć za dopuszczalnością stosowania KC do zbiorowego prawa pracy. Przyjmują pojęcie
zbiorowych stosunków pracy a później nie wprowadzają go do art. 300 KP i nie dopuszczają
stosowania KC do zbiorowego prawa pracy. Dlatego by nie było tych niebezpieczeństw, lepiej używać
sformułowania „zbiorowe stosunki zatrudnienia” , „stosunki prawne zbiorowego prawa pracy” czy
też „zbiorowe stosunki prawa pracy”.
Zbiorowe prawo pracy to obszar prawa pracy. Przedmiotem prawa pracy są objęte dwa
obszary:
1. Obszar indywidualnego prawa pracy- czyli stosunków prawnych bezpośrednio
związanych ze świadczeniem pracy.
2. Obszar stosunków społecznych- życiowo związanych z występowaniem tych
pierwszych i właśnie tu klasyfikujemy to zbiorowe prawo pracy.
Pojęcie zbiorowego prawa pracy (meritum):
Pojęcie zbiorowego prawa pracy pojawiło się w nauce niemieckiej, w okresie republiki
weimarskiej, jako antyteza wobec indywidualnego prawa pracy. Ta republik weimarska istniała w


(…)

… się jako ogół przepisów, które regulują
prawa i interesy grupowe pracowników i pracodawców, zawartych w ustawach o związkach
zawodowych, organizacjach pracodawców i ustawach o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także
7
w tych aktach prawnych, które dotyczą autonomicznych źródeł prawa pracy (układy zbiorowe,
regulaminy pracy) oraz aktach dotyczących udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
(m.in. ustawa…
… administracji rządowej, tj. dział praca,
wskazuje się na szczególnie istotne dla polityki społecznej sprawy: zatrudnienia i przeciwdziałania
10
bezrobociu, stosunków pracy i warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych, związków zawodowych i organizacji
pracodawców. Mamy tutaj już nadto widoczną styczność polityki społecznej ze zbiorowym prawem
pracy…
… pracy. Doszło do tego tak późno, ponieważ wcześniej uważano, że nie ma zasadniczych
sprzecznych interesów między pracownikami a pracodawcami, a szczególnie w okresie 1950- 1956.
Między innymi dlatego, że nie było tych sprzecznych interesów i zakładano teorię bezkonfliktowości
przez wiele lat odstąpiono od zawierania układów zbiorowych pracy. Mimo, że istniała ustawa z 1937
roku- prawo zbiorowe pracy- i ta ustawa nakazywała zawieranie układów to w myśl tej teorii
bezkonfliktowości zaniechano zawierania układów i narzucano pracownikom układy zbiorowe pracy,
w myśl zasady „nasze interesy, to wasze interesy, a my wiemy, o jakie interesy chodzi”. Jednak, kiedy
to zrozumiano, powstał grunt właściwy do wyodrębnienia zbiorowego prawa pracy (lata 1980 i
kolejne). Pluralizm związkowy, który był największym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz