Umowy międzynarodowe i założenia prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy międzynarodowe i założenia prawa pracy - strona 1 Umowy międzynarodowe i założenia prawa pracy - strona 2 Umowy międzynarodowe i założenia prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:


3. Znaczenie umów międzynarodowych: - art. 87 K, art. 80 K - umowy międzynarodowe są usytuowane po stronie prawa powszechnie obowiązującego. Zawierają gwarancje wolności związkowych (nie tylko tych dotyczących związków zawodowych, ale także organizacje pracodawców). Wyznaczają zakres dopuszczalnych ograniczeń tych wolności. Pełnią trzy role w zbiorowym prawie pracy: Wywierają wpływ na kształtowanie obowiązującego prawa, Zawierają gwarancję wolności związkowych, Wyznaczają zakres dopuszczalnych ograniczeń tych wolności Te umowy nie obejmują całego zbiorowego prawa pracy, a jedynie wolności - to jest ich cecha. Wolność - oznacza, że państwo powinno powstrzymać się od ingerencji w sferę pracowników, prawa związków zawodowych, prawa pracowników Wolność związkowa obejmuje: Wolność zrzeszania się w związku, Prawo do rokowań i układów zbiorowych, Prawo do sporów zbiorowych i strajków Założenia zbiorowego prawa pracy ( kodeks zbiorowego prawa pracy): o - uchwalenie nowego projektu kodeksu pracy o - uchwalenie kodeksu zbiorowego prawa pracy Założenia: 1. Wyodrębnienie i konsolidacja zbiorowego prawa pracy- (żeby był kodeks, (dążenie do kodeksu; nie wszystkie kraje europejskie idą w tym kierunku). 2. Dostosowanie zbiorowego prawa pracy do zasad ustroju demokratycznego (pracownikom i pracodawcom należy zapewnić autonomie, pewną decentralizację) - ( pewien standard wynikający z ustroju demokratycznego) - danie pracodawcom i pracownikom pewnej autonomii (pewna decentralizacja) przeniesienie znacznej strony uprawnień na same strony (partnerów społecznych - bardzo widoczne przy zbiorowych układach pracy i regulaminach wynagradzania). Inne standardy: rzetelność, obiektywizm, etc. 3. Dostosowanie zbiorowego prawa pracy do warunków gospodarki społeczno-rynkowej (art. 20 konstytucji). Konstytucji mówi sie o filarach naszego ustroju gospodarczego - społeczna gospodarka rynkowa (społeczna! - pewna autonomia). Art. 20 K- element społeczny w gospodarce rynkowej, jednostka ma więcej niż mniej do powiedzenia. 4. Dostosowanie zbiorowego prawa pracy do standardów międzynarodowych 5. Wzmocnienie praworządności oraz pokoju społecznego w zbiorowych stosunkach pracy (pokój społeczny = dialog społeczno-zakładowy. Dialog nie jest celem samym w sobie, ma służyć pokojowi społecznemu. Dialog jest po to, aby osiągnąć efekt pokoju) - z ustroju demokratycznego wynika działanie praworządne zbiorowe prawo pracy ma to umacniać. Pokój społeczny jest bardzo istotny, bo w przypadku jego braku niemożliwe jest osiąganie pewnych rezultatów, np. dialog ponadzakładowy służący utrzymaniu pokoju społecznego, np. Ustawa o Trójstronnej Komisji Społeczno-gospodarczej.

(…)

…. Wcześniej zbiorowe prawo pracy nie miało warunków do powstania i rozwoju = było uzależnienie związków zawodowych od partii politycznych i było faktyczny zakaz sporów zbiorowych i strajków oraz daleko idące ograniczenie rokowań i układów zbiorowych pracy. Ujawniły się wtedy antagonizmy między pracownikami a pracodawcami. Wcześniej zakładano teorię bezkonfliktowości interesów pracowników i pracodawców (lata…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz