Związki między zbiorowym prawem pracy a polityka społeczną

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związki między zbiorowym prawem pracy a polityka społeczną - strona 1 Związki między zbiorowym prawem pracy a polityka społeczną - strona 2 Związki między zbiorowym prawem pracy a polityka społeczną - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 3, 4.03.2013 r. Związki między zbiorowym prawem pracy a polityka społeczną Te związki są nieuniknione, przede wszystkim z uwagi na konieczność realizowania przez
państwo ustawowych zadań, także w wymiarze społecznym. Związki te wzmacnia potrzeba
decentralizacji polityki społecznej- oczywiście w kluczowych jej obszarach, a zwłaszcza na odcinku
szeroko rozumianego dialogu społecznego. W pewnych obszarach te relacje pomiędzy polityką
społeczną i zbiorowym prawem pracy są nie do przecenienia ☺, co podkreśla ich ważność chodzi
mianowicie o wspólną dla zbiorowego prawa pracy i polityki społecznej zasadę poszanowania pokoju
społecznego. Wyróżniamy związki:
1. Związki strukturalne- dotyczą powiązań:
a. Genetycznych- istotne tutaj jest to, że początki współczesnej polityki społecznej
wiążą się nierozerwalnie z kwestią robotniczą i pracą najemną, a mówiąc ściślej- ze
złymi warunkami pracy i wynikającą stąd potrzebą ochrony pacy; początki prawa
pracy to XIX wiek, kiedy wzrosło zapotrzebowanie na siłę najemną, kiedy warunki
pracy były tragicznie złe, kiedy zaczęły szerzyć się choroby, wypadki przy pracy i
trzeba było interwencjonizmu państwa w te prywatne stosunki między pracownikiem
a pracodawcą; właśnie wtedy w Anglii powstało tzw. ustawodawstwo robotnicze,
którego celem była ochrona człowieka przed warunkami pracy, przed wyzyskiem- to
był początek prawa pracy, a jednocześnie ten interwencjonizm zapoczątkował proces
polityki społecznej; z niewielkim opóźnieniem powstawało ustawodawstwo socjalnedotyczące
ubezpieczeń społecznych, które miało za zadanie ochronić pracownika
przy gwałtownym wzroście zapotrzebowania na siłę roboczą przed skutkami działania
ryzyk ubezpieczeniowych, takich jak niepełnosprawność, inwalidztwo czy choroba;
tam zwłaszcza chodziło o zapobieganie wypadkom w pracy i o łagodzenie ich
skutków- to było jedno z pierwszych zadań polityki społecznej;
b. Przedmiotowych- dotyczą przedmiotu regulacji polityki społecznej i zbiorowego
prawa pracy; przedmiot jest w pewnym sensie tożsamy, gdy chodzi o zaspokajanie
kluczowych potrzeb obywateli o powszechnym i z reguły pozagospodarczym
12
charakterze (związanych z rozwojem człowieka, realizowaniem się- a nie tylko np.
potrzeby kulturalne czy potrzeba uznania);
c. Podmiotowych- tożsamość podmiotów- te same podmioty są w zakresie zbiorowego
prawa pracy i polityki społecznej; takim istotnym podmiotem jest przede wszystkim
pracodawca; w doktrynie podkreśla się, że jego udział w realizacji polityki społecznej


(…)

… gdzie są
związki;
14
Funkcje zbiorowego prawa pracy
- w teorii prawa jest spór o rozumienie „funkcji”;
- tutaj pod pojęciem „funkcji” rozumiemy tylko takie cele pozytywne, które chce osiągną
ustawodawca przez obowiązujący system prawa; to kierunek działania norm zbiorowego prawa
pracy, ale tylko kierunek pożądany, oczekiwany, jaki ustawodawca chce wiązać z obowiązującym
prawem; te funkcje są wymienne…
… tego aspektem jest udział pracowników w zarządzaniu
przedsiębiorstwem- czyli partycypacja pracownicza), odgrywa znaczącą rolę przy
reprezentowaniu pracowników; rady pracownicze przedsiębiorstwa państwowegonie
mylić z radami pracowników jako podmiotu informacyjno- konsultacyjnego,
charakter tego przedstawicielstwa polega na tym, że ci, którzy zasiadają w takiej
radzie są jednocześnie przedstawicielami załogi…

wynagrodzeniowych (to drugi bardzo ważny obszar łączący obszary prawa pracy i
polityki społecznej); innym podmiotem polityki społecznej i zbiorowego prawa pracy
organizacje pracodawców- powstawały równolegle ze związkami zawodowymi
pracowników- były odpowiedzią na nie; pewną ułomnością tego podmiotu, która nie
pozwala mu się w pełni realizować jest to, że mogą powstawać te organizacje z
udziałem co najmniej…
… z zasadą monopolu związku zawodowego, kształtowania
systemu wynagradzania i powadzenia sporów zbiorowych; KP przyznaje związkom
zawodowym- i tylko związkom- prawo do zawierania układów zbiorowych i prawo do
uzgadniania z pracodawcą warunków wynagradzania w regulaminach wynagradzania; czyli
można powiedzieć, że ustawodawca przyjmuje, że dialog społeczny na poziomie zakładu
pracy jest realizowany wyłącznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz