Zbiorowe stosunki pracy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorowe stosunki pracy - wykład - strona 1 Zbiorowe stosunki pracy - wykład - strona 2 Zbiorowe stosunki pracy - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 1, 18.02.2013 r.
Dygresje związane ze wstępem do przedmiotu przy omawianiu literatury:
- podręcznik J. Piątkowskiego- Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej- pod tym tytułem jest
omawiane zbiorowe prawo pracy ponieważ ta organizacja związkowa, zakładowa jest głównym obok
pracodawcy podmiotem zbiorowego prawa pracy; związki zawodowe i pracodawcy to partnerzy
społeczni realizujący politykę dialogu jako zasady ustrojowej wyrażonej w artykule 20 Konstytucjizasadę
dialogu społecznego. W zasadzie te najważniejsze uprawnienia pracowników w zakresie
zbiorowego prawa pracy wiążą się nierozerwalnie z instytucją związków zawodowych. Każdy obszar
zbiorowego prawa pracy to obszar w którym zauważa się uprawnienia zakładowej organizacji
związkowej.
- można korzystać z najnowszych komentarzy ponieważ mimo tego, że zbiorowe prawo pracy jest
prawem innym niż indywidualne prawo pracy, to jednak w dużej mierze jest ono regulowane
przepisami kodeksu pracy. To jest pewien paradoks, że zbiorowe prawo pracy ma odzwierciedlenie w
kodeksie pracy. Np. w art. 18² KP jest wyrażona zasada uczestnictwa pracowników w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. To jest jedna z ważniejszych kwestii zbiorowego prawa pracy, a usytuowana w
kodeksie, który dotyczy innych indywidualnych stosunków pracy. W KP znajdziemy również
autonomiczne źródła prawa pracy, co też jest jednym z najważniejszych zagadnień zbiorowego prawa
pracy- tj. regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy czy inne porozumienia, np. kryzysowe. Układy
zbiorowe zawierają cechy zarówno indywidualnego prawa pracy jak i zbiorowego prawa pracy.
Patrząc na sam jego układ to jest to klasyczny przykład instytucji zbiorowego prawa pracy, ale to, co
w środku tego układu jest- ta treść jest akurat obszarem indywidualnego prawa pracy, np.
wynagrodzenie, które stanowi jedną z najważniejszych instytucji indywidualnego prawa pracy.
- będą odwołania do teoretyków prawa, ale przede wszystkim analiza stanu prawnego- co do
teoretyków prawa to chodzi tu o interpretację prawa jak i orzecznictwo sądów polskich i
pozakrajowych, bowiem te trzy czynniki, a te dwa główne czyli proces stanowienia prawa i
działalność orzecznicza w istotny sposób wpływają na kształt zbiorowych stosunków pracy. Nie może
dziwić, że na kształt zbiorowych stosunków pracy wpływa proces stanowienia prawa, ale tutaj należy
zwrócić uwagę na różne poziomy stanowienia prawa:
1. POZIOM PONADKRAJOWY STANOWIENIA PRAWA- tj. prawo UE jako najważniejsze prawo,
aczkolwiek trzeba wyraźnie stwierdzić- prawo UE gdy chodzi o zbiorowe stosunki pracy nie


(…)

… to za rozwiązaniem układu musi iść wypowiedzenia warunków pracy i płacy,
albo przynajmniej porozumienia stron o zmianie- ale o tym w późniejszym czasie)
Istotnym jest też to, że w zbiorowym prawie pracy znaczną rolę odgrywają również sądy
pozakrajowe- przede wszystkim Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strassburgu, który chroni
prawa zakodowane w konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz