Specyficzne źródła pracy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyficzne źródła pracy - wykład - strona 1 Specyficzne źródła pracy - wykład - strona 2 Specyficzne źródła pracy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SPECYFICZNE ŹRÓDŁA PRACY a) Układ zbiorowy - to akt normatywny (porozumienie normatywne) zawarte z jednej strony przez zakładowe lub pozazakładowe organizacje zbiorowe, z drugiej przez pracodawcę lub organizację pracodawców, określający prawa i obowiązki stron prawa pracy, prawa i obowiązki stron układu zbiorowego oraz inne postanowienia związane ze stosunkiem pracy. Z art. 9 KP wynika, że układ zbiorowy jest rodzajem porozumienia zbiorowego. Porozumienie takie ma charakter normatywny. Układ zbiorowy jest źródłem prawa, a nie źródłem zobowiązania, a więc nie ma charakteru obligatoryjnego a normatywny. Ustawodawca nie przyjął teorii umowy. Układy zbiorowe są zawierane zawsze przy udziale związków zawodowych. Mogą to być zakładowe organizacje, związkowe lub ponad zakładowe organizacje związkowe. Po stronie pracodawcy stroną układu zbiorowego może być pracodawca albo organizacja pracodawców.
Układy zbiorowe zakładowe zawierają organizacje zakładowe i pracodawców. Natomiast układy ponad zakładowe zawierają organizacje pracodawców i ponad zakładowe organizacje związkowe.
W układzie zbiorowym występują 2 a czasami 3 rodzaje postanowień. Mówi się o 3 częściach układu zbiorowego pracy :
a) część normatywna - zawiera postanowienia określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy (prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy).
b) część obligacyjna - zawierająca postanowienia określające prawa i obowiązki stron układu zbiorowego.
c) część to postanowienia najczęściej o charakterze socjalnym, które mogą dotyczyć pracowników i osoby nie związanej stosunkiem pracy, np. emerytów.
b) Zakres podmiotowy układów zbiorowych (czyli dla kogo mogą być zawierane układy).
Generalnie obowiązuje zasada powszechności, z której wynika, że układ zbiorowy pracy może być zawierany dla wszystkich pracowników. Wyłącza się spod działania układu pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie powołania i mianowania jak również pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, mianowania i wyborów. Spod działania układów wyłącza się również sędziów i prokuratorów. Zasadniczo układem objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy. Istnieją wyjątki rozszerzające i zawężające zakres podmiotowy, jeśli nie narusza to zasady równości. Układ może być zawarty dla niektórych pracowników (a więc wyjątek zawężający).
Można rozszerzyć zakres podmiotowy układu, obejmując nim emerytów, rencistów jak również osoby zatrudnione na podstawie stosunku cywilno-prawnego. Zakres podmiotowy układu może być rozszerzony przez: *przystąpienie do układu za zgodą stron *zawarcie porozumienia *w wyniku przekształcenia podmiotowych po stronie pracowników lub po stronie pracodawców


(…)

…. Poza kodeksem pracy mogą funkcjonować takie regulaminy jak:
- zwolnień grupowych, świadczeń socjalnych i inne.
f) Statuty bardzo rzadko są źródłem prawa pracy, występują w spółdzielczości pracy. Ponadto statut wyższych uczelni określa niektóre prawa i obowiązki pracowników wyższych uczelni. …
…. zwolnień grupowych. Porozumienia, które nie są oparte na ustawie mają moc wiążącą, ale tylko na zasadzie zobowiązania partnerów (a więc ma charakter obligatoryjny).
d) Regulamin pracy - akt normatywny określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron stosunków pracy. Regulamin pracy wydaje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz