Wstęp do prawa europejskiego - strona 8

Podstawowe etapy strategii rozszerzenia Wspólnot

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

Jakie były podstawowe etapy strategii rozszerzenia Wspólnot, a następnie Unii? Jakie państwa mają szansę uzyskania członkostwa Unii w najbliższych latach? Sygnatariuszami traktatów założycielskich było 6 państw: Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Włochy, Holandia W kolejnych latach dołączyły do ...

Pojęcie „organizacji ponadnarodowej”

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1876

Omów pojęcie „organizacji ponadnarodowej” Organizacja ponadnarodowa - rodzaj organizacji międzynarodowej typu międzypaństwowego o szczególnym charakterze. Cechy takiej organizacji: Szczególna koncentracja kompetencji Szczególny...

Pojęcie organizacji międzynarodowej typu międzypaństwowego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1820

Omów pojęcie organizacji międzynarodowej typu międzypaństwowego i poddaj analizie w świetle tego pojęcia charakter prawny Wspólnot i Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony. Organizacja międzynarodowa typu międzypaństwowego: Zrzesza państwa i inne ...

Polityki wspólne i polityki unijne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

Polityki wspólne i polityki unijne: systematyka, przykłady Wspólne polityki Unijne towarzyszyły od początku ustanowienia „wspólnego rynku” :wspólna polityka handlowa ( handel z państwami trzecimi nienależącymi do UE),

Prawne aspekty akcesu Polski do UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

Prawne aspekty akcesu Polski do UE Dlaczego decyzja w sprawie uzyskania członkostwa w UE była jednym z filarów reorientacji polskiej polityki zagranicznej w toku transformacji ustrojowej po 1989r.? Decyzja w sprawie uzyskania członkowstwa w UE rozpoczęła proces pogłębiającej się współpracy handlowe...

Wstęp do prawa europejskiego - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2387

Na czym polega zasada powierzenia kompetencji i jakie są jej konsekwencje? Co to są kompetencje dodatkowe Unii? Jak działa zasada pomocniczości? Jaki test stosuje TSUE do badania proporcjonalności środka prawnego? Do kogo odnosi si...

Wstęp do prawa europejskiego - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1351

1. 1) system głosowania w Radzie (Nicea i Lizbona), 2) realizacja zasady demokracji, 3) akty nieustawodawcze, 4) prymat w TL (?porównanie z konstytucją dla Europy?), 5) skarga KE na państwo, 6) specyfika WPZiB 2. 1) doktryna sprawy oczywistej i kontrola legalności oraz czy stosuje się je przy nieważ...

Wstęp do prawa europejskiego - pytania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148

zasada pomocniczości kompetencje Wysokiego Przedstawiciela prymat prawa UE charakter prawny KPP doktryna sprawy wyjaśnionej i formuła CILFIT akty wykonawcze i delegowane i różnica między nimi Rada Europejska acte eclaire acta cleire K...

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Rada Europejska Ogólne informacje: Od 1974 r. pod nazwą Rada Europejska Rada Europejska zbiera się dwa razy do ciągu półrocza, ale mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne Wszystkie posiedzenia odbywają się w Brukseli, chyba że przewodniczący Rady Europejskiej za zgodą Rady do Spraw Ogólnych lub

Rada Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Rada Unii Europejskiej Informacje ogólne: Działa na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Ma siedzibę w Brukseli, a posiedzenia w kwietniu, czerwcu, październiku odbywają się w Luksemburgu. Rada Unii Europejskiej obok Rady Europejskiej jest międzyrządo...