Wstęp do prawa europejskiego - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawa europejskiego - pytania - strona 1 Wstęp do prawa europejskiego - pytania - strona 2

Fragment notatki:

zasada pomocniczości kompetencje Wysokiego Przedstawiciela prymat prawa UE charakter prawny KPP doktryna sprawy wyjaśnionej i formuła CILFIT akty wykonawcze i delegowane i różnica między nimi
Rada Europejska acte eclaire acta cleire Kontrola PCz zasady pomocniczości autonomia proceduralna rozporządzenie prawa podstawowe w unii
1.Kompetencje przyznane 2.zwykła i specjalna procedura ustawodawcza 3.system ochrony praw.... 4.orzezcenie "Kobler" 5.Czy Unia może wykluczyc państwo,zawiesic itd.
1.struktura filarowa UE 2.czy przepisy niezgodne z zasada prymatu moga pozostac w systemie(podaj orzeczenia) 3.jakie zasady obowiazuja pomiedzy instytucjami UE(jakos tak;)) 4.akty nieustawodawcze 5. w jaki sposob wybierany jest przewodniczacy Komisji i jakie ma kompetencje 6. cos o mozliwosci skargi ETS-u na panstwo czlonkowskie mniej wiecej tak to wygladalo.
1. Prawo pierwotne 2. Kompetencje dodatkowe 3. Kompetencje Państw członkowskich 4. FSK w sprawie prymatu 5. Akty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 6.Skarga odszkodowawcza przeciwko Unii
1.zasada lojalnej współpracy (+ orzeczenia jak się zna;p) 2. test plaumanna 3.kto może być wybrany na posła PE (coś w tym stylu) 4. zasada zgodnej/przychylnej interpretacji 5.odpowiedzialność państwa za nieprzestrzeganie prawa unii na płaszczyźnie prawa unii 6. specjalna procedura ustawodawcza i jaki ma wpływ na akty
1) Dyrektywa i jej skutek bezpo?redni i po?redni 2) Sk?ad Rady i jak dzia?a 3) Zasada kompetencji przyznanych i ich podzia? na podstawie TFUE 4) Jaki status ma obecnie KPP i jak dzia?a w stosunku do Polski 5) Doktryna sprawy oczywistej 6) Jak dzia?a FSK w stosunku do prawa Unii ( czy jako? tak)
1. Czym si? ró?ni metoda wspólnotowa od mi?dzyrz?dowej i czy ma zastosowanie po wej?ciu TL 2. bezpo?redni skutek rozporz?denia i czy wywiera skutki gdy nie og?oszono go w Dz.U.UE 3. Poszanowanie to?samo?ci narodowej 4. Funkcje przewodnicz?cego KE po TL (je?li sie zna to mo?na przytoczy? jak si? one zmienia?y) 5. Skutki gdy norma prawa krajowego jest sprzeczna z prawem wspólnotowym (poda? przyk?ady orzecze?) 6. Doktryna sprawy wyja?nionej i oczywistej
1.bezsposredni skutek dyrekty 2.zmiana statusu KPP, i stosunek Polski 3.kompetencje ogólne i dodatkowe UE 4.akty UE na tle Konstytucji dla EuropY 2004 i TL z 2009 5.wysoki przedstawiciel wybor i kompetencje 6.kompetencja TSUE do badania zgodnosci z zasada subsydiarnosci w TL
Rada Europejska specjalna procedura i akt organiczny czy tylko sady stosuja bezposrednio prawo ue zasada lojalnosci zasada przychylnej interpretacji komitet regionow
Na czym polega?a filarowa struktura UE 2. Czy TUE i TFUE maj? charakter kostytucyjny 3. Funkcje Komitetu Regionów 4. Czy konsekwencj? prymatu prawa UE jest uniewa?nienie sprzecznych z nim ustaw krajowych - podac przyk?adowe orzeczenia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz