Wstęp do prawa europejskiego - strona 7

Kompetencje dodatkowe Unii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2163

Co to są kompetencje dodatkowe Unii? Kompetencje dodatkowe Unii to takie konsekwencje na które można się powoływać gdy żaden przepis nie upoważnia do przyjęcia aktu. Ograniczenia: Przyjęcia aktu jest niezbędne do osiągnięcia jednego z celów Traktatów w ramach polityk określonych w traktatach Nie...

Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE Omów postanowienia Konstytucji RP mające zasadnicze znaczenie w kontekście członkowstwa Polski w UE. Postanowienia Konstytucji mające znaczenie w kontekście członkowstwa w UE: * art.9 - zobowiązuje Polskę do przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego...

Kryteria bezpo_redniego stosowania Traktatów, a kryteria umów mi_dzyna...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

Czym różnią się kryteria bezpośredniego stosowania Traktatów i umów międzynarodowych zawartych przez Unię? Postanowienie umowy zawartej przez Wspólnotę z państwem trzecim musi być uważane za bezpośrednio skuteczne, kiedy uwzględniając jego brzmienie oraz przedmiot i cel umowy, zawiera ono jednoznac...

najważniejsze traktaty rewizyjne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3045

Wskaż najważniejsze traktaty rewizyjne i opisz zwięźle ich wpływ na kształtowanie się struktury Unii Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali 1951 Traktaty rzymskie - utworzenie Europejskiej wspólnoty gospodarcze...

Obywatelstwo UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Jaki charakter ma obywatelstwo UE? Obywatelstwo Unii wg art. 9 posiada każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Ma więc charakter zależny Obywatelstwo ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa państwa członkowskiego i nie zastępuje go. Ma również charakter personalny co znacz...

Odesłanie prejudycjalne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1743

Odesłanie prejudycjalne Jaka jest funkcja odesłania prejudycjalnego i jakie są jej konsekwencje dla procedury? Funkcją odesłania prejudycjalnego jest dokonanie przez Trybunał wykładni prawa Unii lub orzekanie w przedmiocie w odpowiedzi na sformułowane przez sądy krajowe państw członkowskich wątpliw...

Organizacja wewnętrzna PE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Jaka jest organizacja wewnętrzna parlamentu europejskiego Prezydium - kieruje wewnętrznym funkcjonowaniem PE, odpowiada za preliminarz PE, organizację administracyjną, finansowa, sekretariat i jego sekcje. Przewodniczący: Kieruję całością prac parlamentu i jego organów Przewodniczy obradom Zape...

Organy doradcze i agencje UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

Organy doradcze i agencje UE Komitet Ekonomiczno-Społeczny: Wspomaga Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską Ma siedzibę w Brukseli Komitet Ekonomiczno-Społeczny składa się z obecnie z 344 członków przyjętych przez Radę Unii Europejskiej (stanowiącej jednomyślnie) na wniose...

Orzeczenia na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1582

- kolorem zielonym zaznaczone są orzeczenia omawiane na 19 stronach, które krążą po uczelni - orzeczenia opisane są na podstawie podręcznika Sprawa O co chodziło Linia orzecznicza Van Gend i Loos autonomia prawa unii;skutek bezposredni (traktatow) Holandia zmieniła sposób klasyfikacji towarów...

Parlament Europejski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Parlament Europejski Ogólne informacje: Ma swoją siedzibę w Strasburgu, posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli, komisje parlamentarne obradują w Brukseli, Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego znajduje się w Luksemburg...