Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE  - strona 1 Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE  - strona 2 Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE  - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE
Omów postanowienia Konstytucji RP mające zasadnicze znaczenie w kontekście członkowstwa Polski w UE. Postanowienia Konstytucji mające znaczenie w kontekście członkowstwa w UE: * art.9 - zobowiązuje Polskę do przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego, *art. 90 - dotyczy formuły wyrażania zgody na umowę międzynarodową, na mocy której Polska powierza kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach organizacji międzynarodowej, * art. 91 - reguluje relacje między polskim prawem krajowym, a prawem międzynarodowym i prawem organizacji międzynarodowej. Dlaczego ważne jest ustanowienie w Konstytucji podstawy konstytucyjnej członkowstwa Polski w Unii Europejskiej? Podstawa konstytucyjna dotyczy nie tylko samego członkostwa, ale przede wszystkim legitymacji demokratycznej samej decyzji o przystąpieniu do UE. Podstawa ma na celu także spójność systemu przepisów określającym postępowanie z decyzjami zmieniającymi podstawy traktatowe działania Unii, oraz zasady stosowania prawa unijnego w polskim porządku prawnym. Na tle procedur ratyfikacji omów procedurę ratyfikacji umowy międzynarodowej, na podstawie której Polska powierza określone kompetencje organizacji międzynarodowej. Inicjatywę ustawodawczą ma jedynie rząd (on zawiera i negocjuje umowę międzynarodową), nie można wprowadzać do treści umowy międzynarodowej poprawek, albo referendum ogólnokrajowe, albo ustawa uchwalona przez Sejm i Senat (oddzielne obrady), większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów/ senatorów
Decyzję o wyborze , który tryb zostanie zastosowany , podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów przy obecności c najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ustawa nie może być rozpatrywana w trybie pilnym. W czym przejawia się specyfika ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikowanie przez Prezydenta RP umowy międzynarodowej? Ustawa musi być przegłosowana większością dwóch trzecich głosów zarówno przez Sejm, jak i Senat, podczas głosowania wymaga jest co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, treść ustawy ograniczona jest do formuły wyrażenia wyrażona nie może być rozpatrywana w trybie pilnym. Jak przebiega procedura wyrażenia zgody w drodze referendum ogólnokrajowego na ratyfikowanie przez Prezydenta RP umowy międzynarodowej? Jakie problemy wywołują obecnie obowiązujące postanowienia Konstytucji RP w tej dziedzinie? Referendum przeprowadzane jest zgodnie z art.125 Konstytucji, oznacza to, że referendum upoważnia Prezydenta do ratyfikacji jeśli jest wiążące [musi wziąć w nim udział więcej niż 50% uprawnionych do głosowania] i rozstrzygające [większość musi być za ratyfikacją umowy]. Najważniejszym problemem jest ustanowienie wysokiego progu podziału dla wiążącego charakteru referendum. Kolejnym kłopotem jest wymóg osiągnięcia dopiera w takiej sytuacji wyniku pozytywnego, który upoważnia Prezydenta do ratyfikacji. Problemem jest także fakt, że Konstytucja nie precyzuje rangi umów międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą wyrażoną w referendum ogólnokrajowym w krajowym porządku prawnym.

(…)

… obywateli, co może doprowadzić do niemożności ratyfikacji kolejnych traktatów. Problem zmiany prawa wyborczego. Zasady prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego powinny być regulowane w Konstytucji (a nie są). Problemem jest też art.62 ust. 1, należy go znowelizować w zakresie wyraźnego przyznania obywatelom Unii (innych państw członkowskich) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów samorządu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz