organizacja wewnętrzna PE - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organizacja wewnętrzna PE - omówienie  - strona 1 organizacja wewnętrzna PE - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Jaka jest organizacja wewnętrzna parlamentu europejskiego
Prezydium - kieruje wewnętrznym funkcjonowaniem PE, odpowiada za preliminarz PE, organizację administracyjną, finansowa, sekretariat i jego sekcje.
Przewodniczący:
Kieruję całością prac parlamentu i jego organów
Przewodniczy obradom
Zapewnia obradom sprawny przebieg
Reprezentuje parlament na zewnątrz
14 wiceprzewodniczących
5 kwestorów - odpowiedzialni za sprawy administracyjne i finansowe bezpośrednio dotyczące posłów.
Konferencja przewodniczących - odpowiada za program prac legislacyjnych, porządek dzienny, skład komisji, delegacji, podział kompetencji. Pełni istotną rolę w stosunkach PE z innymi instytucjami UE, państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi.
Przewodniczący PE
Przewodniczący grup politycznych
Grupy polityczne
Kryterium podobieństwa poglądów (PE może ocenić na jeżeli zachodzi podejrzenie sprzeczności poglądów zasygnalizowane przez niektórych posłów)
Warunek: ¼ państw członkowskich, min 25 posłów.
Konferencja przewodniczących Komisji
Przewodniczący wszystkich komisji stałych i tymczasowych
Komisje parlamentarne
Podczas pierwszej sesji wybór członków
Spotkania w Brukseli 1 lub 2 razy w miesiącu
Obrady - jawne
Komisje stałe:
Spraw zagranicznych
Rozwoju
Handlu międzynarodowego
Budżetu
Kontroli Budżetowej
Spraw zagranicznych i monetarnych
Zatrudnienie i sprawy socjalne
Ochrona środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności
Przemysł Badania Naukowe i Energia
Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów
Transport i Turystyka
Rozwój Regionalny
Rolnictwo i Rozwój Wsi
Rybołówstwo
Kultura i Edukacja
Prawo
Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne
Sprawy Konstytucyjne
Prawa Kobiet i Równouprawnienie
Petycje
Tymczasowe Komisje śledcze:
Na żądanie ¼ członków PE
12 miesięcy z możliwością 2-krotnego przedłużenia o kolejne 3 miesiące.
Po zakończeniu sprawozdanie do PE
Na wniosek Komisji debata nad sprawozdaniem lub projekt
Pierwsza komisja śledcza - dot. Choroby wściekłych krów.
Komisje specjalne:
Na podstawie propozycji (zawierającej skład kompetencje itp.) Konferencji przewodniczących Parlament powołuje na czas nie służszy niż 12 miesięcy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz