Parlament Europejski-prezentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parlament Europejski-prezentacja - strona 1 Parlament Europejski-prezentacja - strona 2 Parlament Europejski-prezentacja - strona 3

Fragment notatki:

Parlament
Europejski
STRUKTURA, ORGANIZACJA PRAC
I ZASADY FUNKCJOWANIA
Anna Łomża & Piotr Oleksy


Jedyna instytucja ponadnarodowa,
której członkowie są demokratycznie
wybierani w powszechnych wyborach
bezpośrednich.
Organ przedstawicielski obywateli
Paostw Członkowskich. Parlament
Europejski jest wybierany co pięd lat i
ustanawia rozliczne prawa (dyrektywy,
rozporządzenia, itp.), które mogą
wpływad na życie codzienne każdego
obywatela Unii.
Tryb sesyjny
Drugi wtorek marca każdego roku – pierwsze
posiedzenie PE i ustalenie kalendarza obrad
Sesja zwyczajna - zbierająca się raz do roku
a) sesja wiosenna
b) sesja jesienna
Sesja nadzwyczajna – zbierająca się na żądanie
większości członków
Posiedzenia
Zwyczajne
 Plenarne bez poprawek i debat
 Debaty nadzwyczajna
 Debaty w trybie pilnym
 Uroczyste sesje

Struktura wewnętrzna
Organy kierownicze
 Organy polityczne
 Organy merytoryczne
 Organy administracyjne

Organy kierownicze
Przewodniczący
 Prezydium
 Konferencja Przewodniczących
 Konferencja Przewodniczących Komisji
 Konferencja Przewodniczących
Delegacji
 Kolegium Kwestorów

Przewodniczący PE
Wraz z Wiceprzewodniczącym przewidziani zarówno
w traktatach jak i Regulaminie. Pozostałe organy
znajdują swoje umocowania jedynie w Regulaminie.
Kierowanie całością prac Parlamentu
Przewodniczenie posiedzeniom plenarnym i
przyjmowanie budżetu
Przedstawicielstwo Parlamentu w stosunkach
zewnętrznych oraz w stosunkach z pozostałymi
instytucjami wspólnotowymi

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
wybierani są na 2,5-letnią kadencję, spośród
kandydatur proponowanych przez co najmniej
40 deputowanych. Po upływie kadencji mogą
zostad wybrani ponownie.

Jeśli liczba kandydatur nie przekracza liczby
miejsc do obsadzenia, wybór dokonywany
jest przez aklamację

Kandydat, który w tajnym głosowaniu
otrzymał bezwzględną większośd oddanych
głosów zostaje wybrany na
Przewodniczącego.
Jeżeli po trzech turach głosowania
bezwzględna większośd nie została osiągnięta,
Przewodniczący jest wybierany w czwartej
turze zwykłą większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów,
Przewodniczącym zostaje kandydat starszy
wiekiem.
Zadania Przewodniczącego PEPrzewodniczenie posiedzeniom plenarnym, posiedzeniom
Konferencji Przewodniczących grup politycznych oraz Prezydium
PE
Odpowiadanie za przestrzeganie regulaminu instytucji
Kierowanie całością prac PE i jego organów
Reprezentowanie PE w kontaktach międzynarodowych
Zabieranie głosu przed rozpoczęciem posiedzeo Rady
Europejskiej
Przyjmowanie budżetu PE po przegłosowaniu go w PE po
drugim czytaniu, poprzez złożenie podpisu
Kierowanie komitetem pojednawczym między PE a Radą w
ramach procedury współdecydowania z Radą
Jerzy BuzekPolski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III
kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004
poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, a od 14
lipca 2009 jego przewodniczący.
13 czerwca

(…)

… instytucji Unii Europejskiej:
Przewodniczący Komisji Europejskiej José
Manuel Barroso (PSD), Przewodniczący Rady
Europejskiej Herman Van Rompuy (CD&V)
oraz Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek (PO)
Główne cele i postulaty:
Ciągłe i skuteczne umacnianie pozycji Unii
Europejskiej w oparciu o pierwszeostwo
prawa i poszanowanie praw
podstawowych
Stosowanie zasady pomocniczości…
… jest Niemiec, Martin Schulz
Polskie partie: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy
Koncentrowanie się na prawach człowieka i swobodach
obywatelskich
Walka ze wszelkiego rodzaju dyskryminacją
Lansowanie standardów paostwa świeckiego
Koncepcja Europy bardziej socjalnej, zielonej i
obywatelskiej
POROZUMIENIE LIBERAŁÓW I
DEMOKRATÓW NA RZECZ EUROPY


85 przedstawicieli partii liberalnych
Powstało…

Wyciągnięcie wspólnych korzyści z globalizacji
Zapewnienie pełnej uznawalności oraz wsparcia roli regionów
europejskich
ZIELONI – WOLNE PRZYMIERZE
EUROPEJSKIE


55 deputowanych
Frakcja składa się z reprezentantów dwóch grup politycznych
– partii Zielonych z krajów Unii Europejskiej zgrupowanych w
Europejskiej Partii Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego,
reprezentującego "narody bez paostw„
Brak…
… w latach 1997–2001, od 2004
poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, a od 14
lipca 2009 jego przewodniczący.
13 czerwca 2004 został wybrany na posła do Parlamentu
Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W Parlamencie
Europejskim przystąpił do największej frakcji
politycznej, Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich
Demokratów (EPP-ED).
Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu…
… politycznych ulega zmianom, jednak aktualnie w
Parlamencie wyróżniamy 7 frakcji
Uprawnienia frakcji:Udział w ustalaniu porządku sesji Parlamentu
Proponowanie kandydatów na Przewodniczącego,
wiceprzewodniczących i kwestorów Parlamentu
Uczestnictwo w debatach
Składanie wniosku o podjęcie wotum nieufności dla
Komisji UE
Składanie wniosku o podjęcie obrad w istotnych
kwestiach
Występowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz