Wstęp do prawa europejskiego - strona 9

Różnica między kompetencjami wyłącznymi a dzielonymi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Jaka jest równica między kompetencjami wyłącznymi a dzielonymi? Kompetencje wyłączne Kompetencje dzielone Tylko UE może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące. Państwa mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia UE lub w celu wykonania aktów UE UE razem z państwa mogą stanowić prawo i p...

Rynek wewnętrzny jako podstawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Rynek wewnętrzny jako podstawa Unii Europejskiej: znaczenie, rozwój i struktura Rynek wewnętrzny - obejmuje on swobody unijne, wspólne reguły konkurencji oraz pozostałe polityki i działania. Początkowo posługiwano się w Traktatach pojęciem „wspólnego rynku” (common market), który miał zostać utworz...

Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Rzecznik Praw Obywatelskich Informacje ogólne: Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich zostało określone w Traktacie z Maastricht. Po raz pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany w 1993 r. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat, a wybierany jest przez Parlament Europejski. Mo...

Sankcje za naruszanie wspólnych wartości UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176

Jakie sankcje mogą spotkać państwo członkowskie, które narusza wspólne wartości Unii? Wykluczenie z UE- Traktaty nie zawierały i nie zawierają żadnych postanowień, więc zasadniczo nie jest możliwe ale w skrajnych przypadkach można się odwoła do powszechnego prawa międzynarodowego (

Skład i funkcje Trybunału Obrachunkowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Omów skład i funkcje Trybunału Obrachunkowego Skład: Jeden obywatel z każdego państwa Kadencja: 6 lat Lista członków przyjmowana jest większością kwalifikowaną przez Radę UE po konsultacji z PE Członkowie są wybierani spośród osób mających szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska ...

Skład Rady Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

1. Jaki jest skład i funkcje Rady Europejskiej? Skład: • 27 szefów państw członkowskich • Przewodniczący • Przewodniczący Komisji • Wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa* (uczestniczy tylko, nie jest członkiem RE, nie może głosować) • Przewodniczący PE* (też ni...

Skład Rady, organizacja wewnętrzna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Jaki jest skład Rady? Jaka jest organizacja wewnętrzna? Skład: Jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa członkowskiego Skład Rady zmienia się w zależności od tematyki. Ogólna Zagraniczna Gospodarcza i Finansowa Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (w tym

Skarga na bezczynność - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2352

Skarga na bezczynność Jaka jest funkcja skargi na bezczynność i w jaki sposób wpływa ona na zakres skargi? Skarga na bezczynność służy kontroli legalności zaniechania działania przez Unię, umożliwia stwierdzenie istnienia bezprawnego zaniechania instytucji, organu, jednostki organizacyjnej Unii. Je...

Skarga o stwierdzenie nieważności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1232

Skarga o stwierdzenie nieważności Jaka jest funkcja skargi o stwierdzenie nieważności? Skarga o stwierdzenie nieważności ma na celu usunięcie z obrotu prawnego aktów, które zostały przyjęte z naruszeniem prawa. Jakie skutki prawne wywołuje wyrok TSUE stwierdzający nieważność aktu? W wyniku wyrok...

Skarga odszkodowawcza - omówienie - odpowiedzialność deliktowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1750

Skarga odszkodowawcza. W ramach jakich skarg możliwe jest kontrolowanie legalności aktów Unii? Skargi na bezczynność instytucji, skargi o stwierdzenie nieważności aktu instytucji Na czym polega samodzielny charakter skargi odszkodowawczej? Skarga ta ma do spełnienia w ramach systemu skarg cel specj...