Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Informacje ogólne: Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich zostało określone w Traktacie z Maastricht. Po raz pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany w 1993 r. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat, a wybierany jest przez Parlament Europejski. Może zostać wybrany ponownie. Rzecznik Praw Obywatelskich może zostać odwołany decyzją Parlamentu Europejskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależny w pełnieniu swojej funkcji. W czasie trwania 5 letniej kadencji Rzecznik Praw Obywatelskich nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej i działalności zawodowej. Zasady działania Rzecznika Praw Obywatelskich: RPO przyjmuje od każdego obywatela UE, osoby fizycznej, osoby prawnej zamieszkującej w państwie członkowskim skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub organów UE. RPO przeprowadza dochodzenia z własnej inicjatywy, w sprawach przedstawionych mu bezpośrednio lub za pośrednictwem członka PE. RPO nie może wszcząć dochodzenia jeśli fakty będące przedmiotem skargi stanowią/ stanowiły przedmiot postępowania sądowego. Gdy RPO uzna skargę za uzasadnioną przekazuje sprawę konkretnej instytucji, która ma 3 miesiące na ustosunkowanie się do danej kwestii. Na końcu RPO sporządza sprawozdanie, które przekazywane jest PE oraz zainteresowanej instytucji. Osoba składająca skargę informowana jest o wyniku dochodzenia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz