Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska - strona 2

Doświadczenia na zwierzętach

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Doświadczenia na zwierzętach * Zasady przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach określa ustawa z dnia 21 stycznia 2005r. Dotyczy ona tylko kręgowców Doświadczenia tylko w wymienionych w ustawie celach, których inaczej nie można osiągnąć Zakazy: Pozbawiania zwierząt zdolności wydawania głosu, Przep...

Formy ochrony obszarowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Formy ochrony obszarowej Park Narodowy Tworzony dla obszaru, który: Wyróżnia się szczególnymi wartościami Ma powierzchnię min. 1000ha Na jego terenie ochronie podlega całość przyrody i walory krajobrazowe Utworzenie, zmiana granic i likwidacja - rozporządzenie RM Potrzebna: zgoda organów uchwałodaw...

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Są nimi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (państwowa osoba prawna) i Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej...

Gospodarka leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

Gospodarka leśna * Ustawa z 28 września 1991r. o lasach w jej rozumieniu lasem jest grunt: - o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej, lub stano...

Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska Ochrona złóż kopalin polega na: racjonalnym gospodarowaniu zasobami kompleksowym wykorzystaniu Ochrona złóż kopalin zapobieganie zagospodarowaniu przestrzeni na której występuje złoże kopaliny

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Jawność informacji o środowisku 1. Stosownie do art. 74 ust. 3 Konstytucji - „ Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska” Uprawnień tych można dochodzić tylko w granicach wynikających z ustaw zwykłych Dostęp do informacji o środowisku zapewnia społeczną kontrolę rozstrzygnięć orga...

Kompensacja przyrodnicza i postępowanie kompensacyjne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Kompensacja przyrodnicza i postępowanie kompensacyjne   Kompensacja przyrodnicza - zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanych w środowisku i zachowanie walorów...

Koncesje - wykład z ochorny środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Koncesje Koncesji wymaga działalność (gospodarcza) w zakresie: poszukiwania (rozpoznawania) złóż kopalin wydobywanie kopalin ze złóż podziemnego składowania odpadów i bezzbiornikowego magazynowania substancji Organy koncesyjne: minister w...

Korzystanie z wód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Korzystanie z wód Korzystanie z wód to używanie na potrzeby ludności oraz gospodarki Korzystanie z wód może być: Powszechne Zwykłe Szczególne Korzystanie Powszechne Korzystanie Zwykłe Korzystanie Szczególne Przedmiot Śródlądowe publiczne wody powierzchniowe Morskie wody wewn. Morze terytorialne Wod...

Lokalizacja inwestycji drogowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Lokalizacja inwestycji drogowej Decyzje o lokalizacji drogi publicznej podejmuje (3 miesiące od wszczęcia postępowania) Wojewoda - drogi krajowe i wojewódzkie Starosta - drogi powiatowe i gminne Zawartość wniosku: Mapa przebiegu drogi Anal...