Koncesje - wykład z ochorny środowiska

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncesje - wykład z ochorny środowiska - strona 1 Koncesje - wykład z ochorny środowiska - strona 2

Fragment notatki:

Koncesje Koncesji wymaga działalność (gospodarcza) w zakresie: poszukiwania (rozpoznawania) złóż kopalin wydobywanie kopalin ze złóż podziemnego składowania odpadów i bezzbiornikowego magazynowania substancji Organy koncesyjne: minister właściwy ds. środowiska - właściwy dla: działalności koncesjonowanej na terytorium morskim RP podziemnego magazynowania i składowania działań dotyczących podstawowych kopalin energetycznych i metalicznych marszałek województwa - nie zastrzeżone ministrowi ani staroście starosta - właściwy dla (łącznie) kopalin pospolitych wydobywanych odkrywkowo na powierzchni do 2 ha ilość do 20 000 m3 rocznie bez materiałów wybuchowych nie na terenach morskich Wniosek koncesyjny (przedsiębiorca w rozumieniu sdg) gdy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000 to załącznikiem musi być decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia trzeba się wylegitymować m.in. tytułem prawnym do nieruchomości Uzgodnienia (14 dni i fikcja decyzji pozytywnej) przy wydawaniu koncesji: wydobywanie kopaliny podstawowej - minister wł. ds. gospodarki wydobywanie kopaliny leczniczej - minister wł. ds. zdrowia działalność w granicach obszarów morskich RP - minister wł. ds. gospodarki morskiej opinia organu wykonawczego gminy (poza obszarami morskimi) Przesłanki odmowy udzielenia koncesji zagrożenie bezpieczeństwa państwa lub obronności inny ważny interes państwa wymagania ochrony środowiska uniemożliwienie wykorzystania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem uzyskanie koncesji - koncesjonariusz staje się przedsiębiorcą w rozumieniu prawa geol. i górn. Treść koncesji: Rodzaj i lokalizacja działalności Data rozpoczęcia działalności Czas prowadzenia działalności (do 50 lat) Wymagania dotyczące działalności (w tym bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska) Gdy to koncesja na wydobywanie - obszar górniczy i teren górniczy Fakultatywnie: Uzależnienie od ustanowienie zabezpieczenia roszczeń Wyłączenie spod działania ustawy o odpadach masy ziemne usuwane w związku wydobywaniem kopalin Koncesja może być przedmiotem obrotu może być przeniesiona w drodze postępowania administracyjnego za zgodą dotychczasowego koncesjonariusza na nowy podmiot o ile: wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości, prawem do informacji górniczej (bądź przyrzeczeniami ich ustanowienia) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz