Ustrój samorządu terytorialnego - strona 3

Powiatowa administracja zespolona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113

Powiatową administrację zespoloną stanowią: 1) starostwo powiatowe, 2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu, 3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. S...

Władze gminy - rada gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805

WŁADZE GMINY Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami gminy są: 1) rada gminy, 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać w...

Ustrój samorządu terytorialnego

 • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 826
Wyświetleń: 6258

Ustrój Samorządu Terytorialnego- podstawa dla osób prujących w administracji, gminach, urzędach. W notatkach jest zamieszczone Historia Ustroju samorządu Terytorialnego od podstaw. Materiał Przydatny na egzamin. Materiał zawiera takie zagadnienia jak: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego , Praw...

Uatrój samorządu terytorailnego - wykład 1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Giętkowski
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 756

Ustrój Samorządu Terytorialnego 10.10.2012 SZCZEBLE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA Rodzaje gmin (podział o charakterze prawnym, pozaustawowym) -miejskie - gmina, która w całości jest miastem -wiejskie - gmina, na obszarze której znajdują się miejscowości o statucie wsi -miejsko - wiejs...

Uatrój samorządu terytorailnego - wykład 10

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Giętkowski
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 567

Ustrój Samorządu Terytorialnego 19.12.2012 WOJEWÓDZTWO Tworzenie, przekształcenie - odbywa się BEZ udziału organów samorządu terytorialnego i bez udziału wspólnot samorządowych (nie ma takiego wymogu ustawowego, ale nie ma też przeszkód by prowadzić jakieś nieformalne konsultacje) Tryb - ustawa (...

Uatrój samorządu terytorailnego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Giętkowski
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1218

Ustrój samorządu terytorialnego 3.10.2012 EGZAMIN: tylko wykłady + ustawy (na stronie katedry → materiały dydaktyczne) B.Dolmiecki Samorząd terytorialny konsultacje środa 9-11 p.3020 SAMORZĄD - zorganizowana, wyodrębniona grupa społeczna, która samodzielnie decyduje o ważnych dla siebie sprawach...

Rada gminy - kompetencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 945

Rada gminy - skład i charakter prawny organu. 48. Rada gminy - skład i charakter prawny Kadencja rady rozpoczyna się w dniu wyborów i trwa przez 4 lata. Wraz z upływem kadencji rady wygasają mandaty radnych oraz uprawnienia do działania organu rady gminy czyli organów wewnętrznych rady. Ustawa o ...

Tryb przeprowadzania referendum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 707

Inicjator referendum lokalnego. 36. Inicjator referendum lokalnego Postępowanie w sprawie procedury referendalnej rozpoczyna się od wystąpienia z inicjatywą jego przeprowadzenia przez podmiot określony pojęciem inicjatora referendum. Us...

Ustalanie wyników głosowania w wyborach wójta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Ustalanie wyników głosowania w wyborach wójta. 31. Ustalanie wyników głosowania w wyborach wójta. 1. Zgodnie z przepisami ustawy o bezpośrednim wyborze za wybranego na wójta kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał taki...