Uatrój samorządu terytorailnego - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uatrój samorządu terytorailnego - wykład 1 - strona 1 Uatrój samorządu terytorailnego - wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

Ustrój Samorządu Terytorialnego 10.10.2012
SZCZEBLE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA
Rodzaje gmin (podział o charakterze prawnym, pozaustawowym)
-miejskie - gmina, która w całości jest miastem -wiejskie - gmina, na obszarze której znajdują się miejscowości o statucie wsi
-miejsko - wiejskie, na jej obszarze znajduje się miasto i sąsiadujące w pobliżu wsi
Rada miejska; burmistrz/ prezydent miasta - gminy miejskie, miejsko - wiejskie (o ile siedziba ich organów znajduje się w mieście)
Rada Gminy; wójt - gmina wiejska
Nadanie miejscowości statusu miast , ustalanie granic miasta następuje w taki sam sposób jak tworzenie gminy, należy tylko zwrócić uwagę, żeby jednostka, której nadaje się status miasta miała charakter miejski (infrastruktura, urbanistyka itp.)
W Polsce jest ok. 900 miast
Tworzenie, przekształcanie gmin w drodze rozporządzenia; 2500 gmin; urzędowy rejestr terytorialny; przekształcenie gminy w drodze rozporządzenia RM, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej gminy, zawsze musi to być poprzedzone poznaniem stanowiska zainteresowanych (sąsiednich) rad gmin. Te rady gminy udzielają takiej opinii na podstawie konsultacji z mieszkańcami (nie przeprowadza się, gdy było referendum w sprawie przekształcenia gminy).
Przy tworzeniu, przekształcaniu należy wziąć pod uwagę jednorodność osadniczą, kulturalną, więzi społeczne, gospodarcze etc. (podobnie w gminach)
Gminy powinny mieć jak najwyższą zdolność do wykonywania zadań publicznych.
Gminy nie powinny być zbyt duże w porównaniu do przypisanych im zadań.
Polska nie spełnia art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego, bo ta wymaga by każda zmiana była poprzedzona konsultacjami ze społecznościami lokalnymi (wypowiedzenie się całości społeczności), a w Polsce są konsultacje z mieszkańcami (kilku mieszkańców wystarczy. Wg karty te konsultacje powinny być przeprowadzane w drodze referendum ( o ile w danym porządku prawnym istnieje ta forma)
ZADANIA GMINY:
WŁASNE:
-zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, domniemanie kompetencji, na rzecz gminy, ustawa zawiera w artykule 7 tylko przykładowy katalog zadań
-z zakresu infrastruktury technicznej (np. drogi, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, usuwanie nieczystości, lokalny transport zbiorowy, gminne budownictwo mieszkaniowe, gminne
cmentarze, targowiska)
-z zakresu infrastruktury społecznej (edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, wspieranie
rodziny, kultura - w tym ochrona zabytków)
- z zakresu ładu przestrzennego i ekologicznego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz