Prawo zobowiązań - strona 2

note /search

Charakterystyka prawna zobowiązania solidarnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1617

Charakterystyka prawna zobowiązania solidarnego (E)!! Zasada reprezentacji wzajemnej na korzyść dłużnika. To nie to samo co przedstawicielstwo wg kc (art.95 kc). Czy D 1 może i kiedy działać na korzyść D 2 ? Zasada indywidualizacji więzi prawnej - jest odbiciem zasady 1. Takiego rozróżnienia nie m...

Culpa in eligendo - analiza 429

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1666

Culpa in eligendo - analiza 429. Szkoda wyrządzona w wyniku powierzonej czynności. 427 - nadzór nad osobą, podobnie jak 431, nadzór nad zwierzątkami. Okoliczności wyłączające bezprawność i winę sprawcy szkody. Wyłączają bezprawność: Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności. Zgoda pokrzywdzo...

Czek (wiadomości podstawowe).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036

Czek (wiadomości podstawowe). Czeki umarły śmiercią naturalną, jakieś 10 lat temu. Osoby występujące na czeku. „czek to mały weksel” W praktyce polskiej czek to przede wszystkim trzy podmioty. Indos czekowy w ogóle się nie pojawia. Rol...

Czynności jednostronne jako źródła prawa zobowiązań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1365

Czynności jednostronne jako źródła prawa zobowiązań. Czynności jednostronne Przy czynnościach jednostronnych zawsze zaciąga zobowiązanie podmiot, który składa oświadczenie. A B Zobowiązany Adresat oświadczenia woli (składa oświadczenie woli) (nic o mnie beze mnie) Np.

Datio in solutum - Istota instytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

Datio in solutum (453). Art. 453. Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Istota instytucji. Poro...

Elementy szkody

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

Elementy szkody. Damnum emergens - faktyczna strata. Lucrum cesans - utracony zysk. 6 kc - udowadnia i szkodę, i zysk utracony. Jeżeli szkody milczą, bierzemy pod uwagę oba elementy. [ lucrum cesans problematyczne zwłaszcza w przypadku tzw. szkody giełdowej] Postać uszczerbku. Nie ma znaczenia....

Inne świadczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Świadczenia oznaczone co do gatunku (in genere) i co do tożsamości (in specie). Cechy gatunkowe lub cechy szczególne, przedmiot zindywidualizowany. Znaczenie- znaczne, np. na tle niemożliwości świadczenia (387, 475). Cywiliści wyróżniają też trzecią kategorię, np. na tle umowy kontraktacji (613 i ...

Kara umowna - rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288

Kara umowna. Gdy zastrzeżono karę umowną pojawia się problem, które roszczenie przysługuje wierzycielowi - b czy c? Generalna reguła - roszczenie c zastępuje roszczenie b, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. c b  W do tego dąży - doping...

Katalog zobowiązań naturalnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

Katalog zobowiązań naturalnych. W kc: Przedawnienie roszczenia . Zobowiązanie z gry i zakładu (413). Art. 413. § 1. Kto spełnia świadczenie z gry lub zakładu, nie może żądać zwrotu, chyba że gra lub zakład były zakazane albo nierzetelne. Świadczenia z 411 pkt 2 (np. tacowe, wspomożenie dla żebraka)...