Datio in solutum - Istota instytucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Datio in solutum - Istota instytucji - strona 1 Datio in solutum - Istota instytucji - strona 2

Fragment notatki:

Datio in solutum (453). Art. 453. Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Istota instytucji. Porozumienie stron W i D.
Treść: dłużnik może spełnić inne świadczenie (b) zamiast świadczenia pierwotnego (a) i w ten sposób doprowadzić do umorzenia zobowiązania.
Umowa modyfikuje treść pierwotnego zobowiązania (zmiana postaci świadczenia): np. a - świadczenie pieniężne; b - świadczenie niepieniężne.
Zobowiązanie dłużnika gaśnie, gdy zostanie spełnione nowe świadczenie (b)  już nie a, a także dłużnik nie ma wyboru a czy b (realny aspekt).
Umowa (porozumienie)  wykonanie zobowiązania  wygaśnięcie zobowiązania.
Nie myl z nowacją: art. 453 to nie to samo co 506.
Funkcja instytucji. Sposób wykonania zobowiązań.
Sposób wygaśnięcia zobowiązań.
Inne możliwe funkcje w obrocie prawnym (np. ucieczka przed inflacją, funkcja waloryzacyjna).
Skutki prawne świadczenia (wykonania porozumienia). Zobowiązanie gaśnie.
--------
Skutki wtórne: możliwość powstania roszczeń z rękojmi przy sprzedaży rzeczy.
a - świadczenie pieniężne (10.000 zł)
b - rzecz (maszyna)
Dłużnik wyda maszynę, która ma wady  odesłanie do rękojmi przy sprzedaży - wierzyciel może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi - odstąpienie od umowy  powrót do stanu poprzedniego, restytucja - dłużnik znów musi spełnić świadczenie a , porozumienie traci moc. Jest to aspekt ochrony wierzyciela przed spełnianiem wadliwych świadczeń - tu wady rzeczy.
Zakres zastosowania instytucji. Uniwersalny, nie ma ograniczeń, b może być każdym świadczeniem. Bogato korzysta z tego praktyka, zwłaszcza kredytowa, np.:
Cesja w miejsce wykonania.
W staje się wierzycielem wobec T (10.000 zł).
a - zobowiązanie gaśnie, gdy zostanie dokonana skuteczna cesja, „dłużnik wykona zobowiązanie przez cesję swojej wierzytelności”. Wierzytelność jest środkiem płatniczym, przedmiotem obrotu.
Przeniesienie własności nieruchomości/ ruchomości w celu wykonania zobowiązania. Chwila nabycia własności nieruchomości przez bank ma skutek datio in solutum .
a
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz