Katalog zobowiązań naturalnych.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katalog zobowiązań naturalnych. - strona 1 Katalog zobowiązań naturalnych. - strona 2

Fragment notatki:

Katalog zobowiązań naturalnych. W kc: Przedawnienie roszczenia . Zobowiązanie z gry i zakładu (413). Art. 413. § 1. Kto spełnia świadczenie z gry lub zakładu, nie może żądać zwrotu, chyba że gra lub zakład były zakazane albo nierzetelne. Świadczenia z 411 pkt 2 (np. tacowe, wspomożenie dla żebraka)- prof. Radwański to eliminuje Art. 411. Nie można żądać zwrotu świadczenia: 2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego; Jest to zamknięty katalog, tworzy go sam ustawodawca.
Zdarza się, że SN w orzecznictwie w określonych sytuacjach faktycznych i prawnych odwołuje się do konstrukcji zobowiązania naturalnego - stara się zastosowywać tę konstrukcję do innych stanów faktycznych, np. darowizna z poleceniem, tzw. darowizna obciążona (donatione cum modo) Art. 893. [Polecenie] Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Art. 894. [Wypełnienie polecenia] § 1. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego. § 2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny - także właściwy organ państwowy. Art. 895. [Odmowa wypełnienia] § 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków. § 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy wypełnienia polecenia żąda właściwy organ państwowy. Np. darczyńca polecił obdarowanemu obdarowanie osoby trzeciej kwotą 5 tysięcy zł.
Osoba trzecia (T), gdyby wytoczyła powództwo o zapłatę 5 tysięcy - sąd by je oddalił, osoba trzecia nie ma możliwości wyegzekwowania tej kwoty.
100 tys. zł
O
D
5 tys.
T
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz