Obowiązki darczyńcy i pojęcie darowizny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki darczyńcy i pojęcie darowizny - strona 1 Obowiązki darczyńcy i pojęcie darowizny - strona 2

Fragment notatki:

OBOWIĄZKI DARCZYŃCY.
Zasadniczym obowiązkiem darczyńcy jest wykonanie darowizny - podjęcie takiego działania, aby obdarowany uzyskał korzyść majątkową stanowiącą przedmiot darowizny.
Nie można uznać za spełnienie przyrzeczonego świadczenia w rozumieniu przepisu w sytuacji gdy chodzi o darowiznę rzeczy oznaczonej indywidualnie i zostaje zawarta umowa darowizny bez zachowania formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy. Według SN skoro chodzi o przedmiot oznaczony indywidualnie to umowa darowizny od razu wywołuje skutek rozporządzający, przenosi rzecz na obdarowanego i to trzeba uznać za wykonanie. W tej sytuacji brak formy aktu notarialnego zostaje konwalidowany przez samo zawarcie umowy . To spełnienie świadczenia miałoby polegać na przeniesieniu własności solo consensu. W praktyce oznacza to, że SN 80 rok, konwaliduje czynności w których nie wiadomo co się stało. Według Pajora jest to nieporozumienie bo jeżeli ta darowizna, co do której zachodzi wątpliwość czy jest ważna, będzie ważna gdy będzie forma aktu notarialnego a nie ma formy aktu notarialnego czyli ona jest w zasadzie nieważna więc w taki razie ten skutek rzeczowy nie nastąpił. Aby nastąpił skutek rzeczowy musiałby mieć oparcie w samej umowie. Sama ważność umowy dopiero ma być wykazana. Ta konwalidacja braku formy aktu notarialnego nie wchodzi w grę poprzez wykonanie, spełnienie świadczenia gdy formy szczególnej wymaga przepis szczególny np. przepis o obrocie nieruchomościami. Darowizna nieruchomości - dla skuteczności konieczne jest zachowanie aktu notarialnego dla całej umowy, bo będzie chodziło o przeniesienie własności nieruchomości a to wymaga formy aktu notarialnego. Brak aktu notarialnego nie będzie mógł być konwalidowany samym spełnieniem świadczenia. Poza tymi wypadkami konwalidacja jest dopuszczalna i oświadczenie obdarowanego nie musi mieć żadnej formy może być nawet dorozumiane. Będzie to wyjątek bo milczenie nie może zastępować złożenia oświadczenia woli. Polecenie - darowizna z poleceniem „donatio cum modo”. Jest dokonana darowizna na rzecz określonej osoby ale jednocześnie w umowie darowizny występuje postanowienie, które ma charakter polecenia i nakłada na obdarowanego określony obowiązek działania lub zaniechania, ale nikogo nie czyni się wierzycielem tego obowiązku . Jest to szczególna konstrukcja prawna polecenia. Art.893 który mówi o poleceniu nie określa tego działania lub zaniechania, które ma być przedmiotem obowiązku obdarowanego jako świadczenia lecz jako działanie lub zaniechanie.
Obowiązek nałożony na obdarowanego może mieć charakter :
majątkowy (to działanie o charakterze majątkowym będzie podjęte z samej darowizny, będzie ograniczać rozmiar darowizny) /niemajątkowy,
mogą to być czynności w interesie strony umowy / osoby trzeciej / interesie publicznym,


(…)

… są wierzycielami.
Obdarowany może się zwolnić od wypełnienia polecenia wydając przedmiot darowizny (upoważnienie przemienne), nie dotyczy to jednak polecenia w interesie publicznym, gdy żąda wypełnienia polecenia właściwy organ państwowy.
W razie istotnej zmiany stosunków obdarowany może odmówić wypełnienia każdego polecenia (szczególna klauzula rebus sic stantibus). Skutki zawartej umowy darowizny:
powstaje…
… odsetki. Jeśli przedmiotem darowizny jest rzecz wadliwa - przy normalnej odpłatnej umowie np. sprzedaży czy umowie o dzieło wchodzi w grę stosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy. Przy darowiźnie ta odpowiedzialność jest ograniczona i jeśli rzecz darowana ma wady, darczyńca jest zobowiązany do naprawienia szkody, która wyrządził obdarowanemu, przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go w czasie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz