Prawo rzymskie - strona 65

Prawo zobowiązań II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

W. Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. Umorzenie niezwiązanie przez spełnienie świadczenia - nie następuje ratio, nie ma miejsce żadne działanie związane z treścią zobowiązania. Są to trzy sytuacje Zwolnienie z długu; dwa sposoby: Acceptilatio - ustne potwierdzenie wykonania zobowiązania. Wi...

Prawo zobowiązań III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2. Zwłoka wierzyciela i dłużnika Zwłoka dłużnika - mora debitoris. Dłużnik nie spełnił świadczenia we właściwym, zgodnie z treścią zobowiązania, czasie. Skutki prawne zwłoki dłużnika: Przypisanie dłznikowi odpowiedzialności także, gdy po popadnięciu prz...

Spadki I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2009

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Spadki Prawo spadkowe dotyczy problemu śmierci człowieka. Śmierć człowieka np. wierzyciela czy dłużnka to koniec pewnych sytuacji prawnych. Kto stanie się właścicielem rzeczy zmarłego? Będzie uprawniony do zwrotu pożyczki, kto musi zwrócić pożyczkę zmarłe...

Spadki II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Racjonalny model prawa spadkowego Przyjęcie wartości prawa spadkowego Znalezienie, wskazanie heres czyli spadkobiercy - doświadczenie rzymskie pokazuje, że racjonalny jest tylko taki model prawa spadkowego, który zawsze wskaże osobę spadkobiercy; nie ma ...

Spadki III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Querela inofficiosi testamenti - skarga, dla której punktem wyjścia jest pogląd, iż istnieją powinności spadkodawcy względem najbliższych tzw. officium pietatis (powinność troski). Na spadkodawcy ciąży obyczajowy obowiązek troski o najbliższych. Testement...

Spadki IV

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Przedmioty uczestniczące w dziedziczeniu W spadkowaniu musza uczestniczyć dwie osoby: De cuius (defunctus = zmarły); de cuius - język prawniczy, ten, po którym pojawia się pytanie o spadek; do d...

Spadki V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

W. Dajczak. Notatka składa się z 5 stron. Dziedziczenie testamentowe; btw: było ono najważniejsze w Rzymie, istniało przekonanie, że człowiek musi sporządzić testament, moralna powinność; uznawano kontynuację osobowości między spadkodawcą a spadkobiercą, wskazywanie następcy (kontynuacja kultu do...

Spadki VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1876

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Fideikomisy Fideisommissum = fidei committo (powierzam uczciwości); fides - wiara, zaufanie; Spadkodawca może zwrócić się w sposób nieformalny (proszę, żądam, chcę, wymaga, domagam się byś dał, pragnę być dał, życzę sobie byś dał, wierzę, że będzie przez ...

Spadki VII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

W. Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. Wejście w sytuację spadkodawcy - nabycie spadku Powołanie do dziedziczenia (delatio) nabycie spadku (adquisitio) Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habueri...

Katalog źródeł prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Katalog źródeł prawa [Papinian w ks. 2 Definicji ] Prawo jest cywilne, a źródłami jego są leges , plebis scita ( takie leges od pryncypatu ), senatus consultis ( uchwały senatu ) decretis principium (...