Prawo rzymskie - strona 64

Prawo umów III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 5. Interpretacja umów Arbitralne usuwanie niejasności, co do treści umowy. Np. umowa między Belgiem i Frankiem w czasach gdy nie ma euro na franki i pytanie, o jakie chodzi. Arbitralnie wybiera się rozwiązanie korzystniejsze dla kupującego albo najemcy. ...

Prawo umów IV

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

W. Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. 8. Idea vinculum iuris a nietypowe potrzeby praktyczne problem zmiany wierzyciela ( pytanie na egzaminie ): należy zacząć od tego, że istniał konflikt w wyobrażeniach prawników rzymskich pomiędzy zasadą ścisłego wyobrażenia zobowiązań a praktyczną użytec...

Prawo umów IX

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 5. Ustanowienie zabezpiecznia wierzytelności Zabezpieczenie obligacyjne wierzytelności - bezpieczniejsze. Obok dłużnika głównego pojawiają się inne osoby, które zobowiązują się do spełnienia jego świadczenia, a wypadku, gdyby dłużnik sam to nie uczynił. ...

Prawo umów V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Postaci zobowiązań umownych 1. Stipulatio Prykład zobowiązania, które rodziło skutki prawne nie ze względu na sens gospodarczy, ale z uwagi na formę, w jakiej zostało zobowiązane. Akt formalny sponsio (istniał już w prawie archaicznym, np. w prawi XII ...

Prawo umów VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

W. Dajczak. Notatka składa się z 5 stron. 2. Typy zobowiązań umownych w ramach poszczególnych celów, którym mogły służyć: Typy czynności uzasadniających zbywanie i nabywanie dóbr Emptio venditio (sprzedaż) - odpłatne. Pojawiła się jako konsensualny kontrakt dobrej wiary nie później niż w III w....

Prawo umów VII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 3. Kontrakty służące do korzystania z cudzego kapitału lub cudzych dóbr Pożyczka (mutuum) - zobowiązanie nieodpłatne. Obowiązek zwrotu tej samej ilości materiału lub tej samej rzeczy. W pożyczce i użyczeniu różnica tkwi w tym, co jest przedmiotem kontra...

Prawo umów VIII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

W. Dajczak. Notatka składa się z 5 stron. 4. Umowy (konktrakty), które służą do korzystania z cudzych usług Mandatum - zlecenie. Umowa konsensualna, dwistronna, nierówczosensna, nieodpłatna. Zleceniobiorca zobowiązywał się do wykonania określonej czynności w sposób nieodpłatny. Nieodpłatność ma...

Prawo umów X

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Zobowiązania wynikające z tytłu czynu niedozwolonego (ex delicto) Czyn niedozwolony (delictum) - coś nagannego, katalog zdarzeń, które kwalifikowano za delikty i były źródłem odpowiedzialności deliktowej. D...

Prawo umów XI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. SPECYFIKA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO czyn niedozwolony - coś nagannego (delictum) to samo zachowanie może być kwalifikowany jako czyn niedozwolony ale także jako przestępstwo (crimen), czyn niedozwolony - narusza osobę crimen - narusza ha...

Prawo zobowiązań I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. PRAWO ZOBOWIĄZAŃ - OBLIGATIO Ø Pojęcia związane zobowiązania: § I. 3,13 pr. „Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia czegoś zgodnie z prawami naszego państwa” § G. 4,2 „coś dać, czynić świadczyć”- dare, facere, prastare Strona ...