Prawo cywilne - strona 64

Wykład - umowa rachunku bankowego (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Umowa rachunku bankowego Umowa jest regulowana przez KC i przez prawo bankowe, kodeks nie posługuje się określeniem „konto bankowe” tylko „rachunek bankowy”. Bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku na czas oznaczony lub ...

Wykład - umowa zlecenia (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1477

Umowa zlecenia Uregulowana w art. 734 i następne KC. Polega na tym, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Strony przyjmujący i dający zlecenie/zleceniobiorca i zleceniodawca. Po każdej ze stron może być więcej ...

Wykład - uznanie za zmarłego (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

UZNANIE ZA ZMARŁEGO - stwierdzenie zgonu przeprowadza się jeżeli śmierć jest pewna. Natomiast uznanie za zmarłego ma miejsce jeżeli człowiek zaginął, a więc nie mamy pewnośc...

Wykład - użytkowanie wieczyste (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Prawo pośrednie pomiędzy własnością a prawami rzeczowymi. Cechy szczególne: -charakterystyczny przedmiot - dotyczy tylko gruntów publicznych, należących do skarbu państwa, albo jednostki samorządu terytorialnego. Jest instytucja której celem jest udostępnienie gruntów prywatn...

Wykład - własność (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Własność jest to najpełniejsza forma korzystania z rzeczy, jest to prawo które daje najwięcej. TREŚC PRAWA WŁASNOŚCI - tradycyjnie w jej treści wyróżnia się 3 uprawnienia, triada uprawnieni właściciela: 1)uprawnienie do posiadania rzeczy - jeżeli właściciel posiada rzecz, jest posiadacze samoistny...

Wykład - współwłasność (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

WSPÓŁWŁASNOŚĆ Nie jest to osobne prawo rzeczowe, jest to prawo własności, jego cechą charakterystyczna jest wielość osób uprawnionych. Istnieje gdy mamy jedną rzecz, ale wielu jej właścicieli. Powstaje sytuacja że na tej jednej rzeczy istnieje jedno prawo własności, dzieli się pomiędzy współwłaścic...

Wykład - zasiedzenie ruchomości (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

ZASIEDZENIE RUCHOMOŚCI, PRZESŁANKI: -posiadanie samoistne -posiadanie ciągłe -upływ czasu 3 lata -posiadacz musi być przez cały ten okres w dobrej wierze [złodziej nigdy nie stanie się właścicielem zawłaszczonej rzeczy] Obliczanie terminu zasiedzenia- obliczając ten termin powstaje pytanie czy i...

Wykład - zdolność do czynności prawnych (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych (pojęcie, kto ma pełną, ograniczoną, kto nie ma, ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH I CZYM SIĘ RÓŻNI OD ZDOLNOŚCI PRAWNEJ - polega na nabywaniu praw i zaciąganiu obowiązków poprzez czynności prawne, jakie okoliczności wpływają na tą zdolność: -wiek - pierw...

Wykład - zdolność prawna (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

ZDOLNOŚĆ PRAWNA - rozumiemy przez nią możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. Ma ją każdy człowiek. Kiedy się zaczyna? Mówi o tym art.8 KC, chwila urodzenia jest chwilą nabycia zdolności prawnej, przepis wprawdzie nie mówi o żywym urodzeniu, jest to domyślne. Art. 9 us...

Wykład - aukcja i przetarg (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Aukcja i przetarg elementy wspólne: W 2003 aukcja zastąpiła przetarg ustny, zas przetarg zastąpił przetarg pisemny Są to postępowanie wielostronne i eliminacyjnymi Celem jest wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy z oferentem, który złożył ta najlepszą ofertę Wszyscy uczestniczy mają te...