Wykład - użytkowanie wieczyste (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - użytkowanie wieczyste (II sem) - strona 1

Fragment notatki:

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Prawo pośrednie pomiędzy własnością a prawami rzeczowymi. Cechy szczególne:
-charakterystyczny przedmiot - dotyczy tylko gruntów publicznych, należących do skarbu państwa, albo jednostki samorządu terytorialnego. Jest instytucja której celem jest udostępnienie gruntów prywatnych użytkownikom do korzystania. Dzięki temu prawu możemy korzystać z gruntów publicznych.
-treść przypomina własność - korzystanie z gruntu, posiadanie gruntu, rozporządzanie gruntem → może rozporządzać użytkowaniem wieczystym, nie samym gruntem.
Użytkownik ograniczony jest celem tego prawa. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z gruntów w określony sposób, w tej umowie zawarte są wszystkie wytyczne na ten temat. -jest to prawo celowe - użytkownik musi przestrzegać tego celu. Jeżeli użytkownik korzystałby z rzeczy inaczej, grozi mu rozwiązanie umowy.
TERMIN UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Jest to prawo bardzo długie, jednak terminowe. Grunty oddawane są od 40 do 99 lat. Po upływie tego terminu można wystąpić o przedłużenie, inaczej prawo wygaśnie. Przedłużenie na tej samej zasadzie 40-99. Kolejne cechy:
-prawo odpłatne - użytkowanie wieczyste dostarcza, gminie lub skarbowi państwa, dochody. Opłata za użytkowanie wieczyste to opłata roczna - określona stawką procentową, w zależności od rodzaju nieruchomości. Podstawowa stawka to 3 % wartości nieruchomości. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
Użytkownicy płacą co roku 3% po upływie 99 lat - to tak jakby 3 razy ją kupił.
Jak ustanowić użytkowanie wieczyste?
Zawiera się umowę z właścicielem w formie notarialnej, cechą szczególna jest konieczność wpisu do księgi wieczystej.
Prawo to powstaje wraz z wpisem. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz