Prawo rzymskie - strona 63

Posiadanie i prawo rzeczowe I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Posiadanie i prawo rzeczowe (dziedzina z : prawo majątkowe) Twoja - res tua - uznanie obszaru, że ktoś ma wyłączność władztwa nad jakimś obiektem majątkowym. Res extra commercium - obiekty, co do których uznaje się, że wszyscy mogą nimi władać I z nich ...

Posiadanie i prawo rzeczowe III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Interdykty posesoryjne (ochrona posiadania). Ochronę posiadania nazywa się ochroną posesoryjną tzw. possesio ad interdicta - ochrona posiadania odbywała się poprzez tzw. interdykty. Sens ochrony posesoryjnej polega na tym, że ma być ona łatwiejsza i szybs...

Posiadanie i prawo rzeczowe IV

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

W. Dajczak. Notatka składa się z 6 stron. Ograniczenia własności: W prawie rzymskim są wytyczane granice przez ustawę XII tablic i rozstrzygnięcia jutrystów rzymskich Ograniczenia własności w znaczeniu szerokim sensu largo: Podatki, daniny, obowiązki, świadczenia pracy Ograniczenia własności s...

Posiadanie i prawo rzeczowe V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

W. Dajczak. Notatka składa się z 6 stron. 1. Definitywne rozliczenie stron Roszczenia właściciela z tytułu pożytków pobranych przez pozwanego A. Posiadacz w dobrej wierze nabywał je na własność, ale od Dioklecjana i potem Justynian: obowiązek wydania owoców jeszcze nie zużytych; B. Posiadacz w...

Prawo jurysprudencjalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2520

Porównanie prawa wewnętrznego i międzynarodowegoPrawo wewnętrzne – reguluje stosunki na terytorium danego państwa,Prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatowe) – normuje stosunki między państwami

Prawo prywatne i publiczne I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Prawo prywatne i publiczne. Prawo prywatne singulorum utilitatem, to ten fragment porządku prawnego, który reguluje relacje pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Reguluje te relacje uznając ich wolność. Pewność, sprawiedliwość, ekonomiczna racjonalność - war...

Prawo prywatne i publiczne II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

W. Dajczak. Notatka składa się z 5 stron. Typy rzymskiego procesu w ramach procesowej pomocy proces prywatny: Legisakcyjny - do leges Luliae iudiciariae z 17 r. przed Chrystusem; pojawia się w ustawie XII tablic; jeżeli ktoś wybrał tryb procesowy a nie samopomoc, to dominuje proces; proces opier...

Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Nauka prawa rzymskiego a kodyfikacje prawa cywilnego Z jurysprudencji holenderskiej wyrasta szkoła prawa natury (twórca: Hugo Grocjusz, mistrzowie jego to jurysprudencja holenderska). Hugo Grocjusz...

Prawo umów I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

W. Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. Prawo umów - zobowiązania ex contractu 1. Długo nie było teorii umowy jako takiej. Rzymscy prawnicy nie wypracowali teorii umowy odnoszącej się do rzymskich umów, pomysł taki powstał dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku w szkole prawa natury. Umowa t...

Prawo umów II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 3. Causa umowy (przyczyna, podstawa umowy) pierwszy kontekst używania słowa causa był związany ze zobowiązaniami synalagmatycznymi (wzajemnymi, zatem obie strony coś sobie świadczą). pojęcie synallagma było podstawą do zaskarżenia w sytuacji, gdy jedna z...