Prawo rzymskie - strona 62

Władza ojcowska.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

Władza ojcowska Władza ojcowska (patria potestas) odgrywała szczególną rolę w prawie rzymskim. Tylko ten kto podlegał władzy ojcowskiej wchodził do jego rodziny, a jako taki po śmierci nabywał ustawowe prawo do spadku. Ojciec decydował cz...

Wady oświadczenia woli.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Wady oświadczenia woli. Wola tylko wtedy może stać sie elementem składowym czynności prawnej, jeśli zostanie objawiona na zewnątrz. Objawienie to może być wyrażone lub można się go domyśleć z zachowania się danej osoby. Nieważna jest czynność prawna, gdy składający oświadczenie robi to dla pozoru...

Wielość podmiotów zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Wielość podmiotów zobowiązania Zobowiązanie podzielne - powstanie przy nim tyle stosunków obligacyjnych ile osób występuje po stronie dłużników lub wierzycieli, np. A i B zobowiązani są świadczyć 100 na rzecz C. Oznacza to, że istnieją tu dwa zobowiązania z których każde opiewa na 50. Zobowiązania...

Zastępstwo - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Zastępstwo Zasada niedopuszczalności do zastępstwa przy czynnościach prawnych, które z reguły powinny być dokonywane osobiście. (chodziło o zastępstwo bezpośrednie - występowanie w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla zastąpionego) nikt nie może nabyć prawa przez osoby nie podlegające jego w...

Zdolność do czynności prawnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 602

Zdolność do czynności prawnych W prawie rzymskim zdolność do czynności prawnych ograniczały cztery czynniki :wiek, płeć choroba umysłowa, marnotrawstwo. Wiek: Dzieci, które nie umiały mówić, nie miały zdolności do czynności prawnych Niedojrzali czyli dziewczęta od 7 do 12 roku życia, a chłopcy o...

Zmiana podmiotów zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Zmiana podmiotów zobowiązania. Przelew (cesja wierzytelności) - dziś nazywamy tak przeniesienie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela na drugą osobę mocą zawartej między nimi umowy. W dawnym prawie rzymskim zobowiązanie miało charakter tak dalece osobisty, że zmiana wierzyciela lub dłużnika...

Zobowiązania jak gdyby z deliktów.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Zobowiązania jak gdyby z deliktów. Iudex qui litem suam fecit - sędzia, który przy rozstrzyganiu sporu naruszył swoje obowiązki, narażając w ten sposób jedną ze stron na szkodę majątkową, czynił spór niejako swoim własnym. Powództwo, które z takiego quasi - deliktu przysługiwało którejkolwiek ze st...

Okres dominatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1834

OKRES DOMINATU Jest to okres prawa poklasycznego. Powstają zbiory ustaleń ustawodawstwa cesarskiego. Prywatne kompilacje: Kodeks Gregoriański - 231r. n.e. i Codex Hermogenianus 293-94r. Oficjalny Codex Theodosianus z 438r. konstytucje obowiązują jedynie, jeśli znajdują się w nim i w formie tak...

Zasady procesowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Proces Zasady procesowe: Skargowość - powód musi wystąpić, żeby mógł się rozpocząć proces, nie ma sporów z urzędu Sporność (kontradyktoryjność) - strony muszą być w konflikcie, nie może dojść do ugody Równość stron Jawność - spór ...

Źródła prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. ŹRÓDŁA PRAWA Ustawy o cytowaniu - początek tej formy regulacji prawnej to już Konstantyn Wielki (przełom zmiany charakteru jurysprudencji). Konstantyn wielki - 321 r. Notae do dzieł Papiniana. 327-328 r. Konstytucje umarłych wyróżniono pięciu najważniejsz...