Zastępstwo - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastępstwo - omówienie. - strona 1

Fragment notatki:

Zastępstwo Zasada niedopuszczalności do zastępstwa przy czynnościach prawnych, które z reguły powinny być dokonywane osobiście. (chodziło o zastępstwo bezpośrednie - występowanie w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla zastąpionego)
nikt nie może nabyć prawa przez osoby nie podlegające jego władzy
nikt nie może wejść w stosunek obligacyjny, z którego byłaby zobowiązana strona trzecia
Posługiwano się dziećmi będącymi pod władzą i niewolnikami.
Wszelki ich nabytek szedł ipso iure na rzecz osoby mającej nad nimi władzę.
PER LIBERAS PERSONAS, QUAE IN POTESTATE NOSTRA NON SUNT, ADQUIRI NOBIS NIHIL POTEST (przez wolnych nie będących pod władzą danej osoby nic nie mogło być dla niej nabyte)
posługiwano się więc osobami podległymi.
Od II w. p.n.e. opiekun i procurator (wolny zarządca majątku) mogli występować jako zastępcy przy nabyciu posiadania oraz własności przez traditio .
Rozporządzenie dokonane przez nieuprawnionego w razie wyrażenia na to ogólnej lub szczegółowej zgody było ważne.
W prawie klasycznym i za Justyniana - zgoda po lub przed rozporządzeniem
W prawie klasycznym - zgoda tylko przed
Wedle ius civile zastępstwo niedopuszczalne było przy zobowiązaniach zastępstwo bezpośrednie - występowanie w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla zastąpionego zastępstwo pośrednie - gdy osoba działała we własnym imieniu ale na cudzy rachunek. Korzyści i straty były wyrównywane z zastąpionym na podstawie łączącego ich stosunku (najmu pracy, opieki itp.)
Zastępstwo dobrowolne - podstawą było upoważnienie (iussum, mandatum) lub późniejsze zatwierdzenie Zastępstwo konieczne - gdy zastąpiony nie miał zdolności do czynności prawnych lub miał ją ograniczoną.
N u n t i u s (posłaniec) - nie był zastępcą, „przenosił” jedynie oświadczenie woli
Dopuszczono z czasem zastępstwo przy:
nabyciu posiadania spadku
ustanawianiu kierownika przedsiębiorstwa (institor)
Prawo do zastępowania mogło polegać na: otrzymaniu zlecenia (mandatum) w drodze dobrowolnej umowy obowiązku urzędowym nałożonym na opiekunów
na zajęciu się cudzymi sprawami bez zlecenia (negotiorum gestio)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz