Postępowanie cywilne - strona 62

Kara upomnienia, nagany, pieniężna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Kara upomnienia, nagany, pieniężna* (pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania) Znak sprawy Pan(i) (adres) Na podstawie art. 108** Kodeksu pracy udzielam Panu(i) kary (podać rodzaj kary) za (wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i ...

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

ODRZUCENIE PROŚBY O UDZIELENIE KREDYTU , dnia Adresat: Szanowny Panie, dziękujemy za pismo z dnia z prośbą o udzielenie kredytu przez firmę Cenimy sobie Pańskie zaufanie. Referencje, które otrzymaliśmy są bardzo dobre, a także dane o dotychczasowym zatrudnieniu obiecują dobrą przyszłość. Nie...

Otwarcie nowego rachunku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

OTWARCIE NOWEGO RACHUNKU, NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym informuję, że od dnia nie biorę żadnej odpowiedzialności za długi (imię i nazwisko). Proszę o poinformowanie mnie, jakie czynności są wymagane, aby nasz dotychczasowy...

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

PISMO WYJAŚNIAJĄCE STAN ROZLICZEŃ , dnia Adresat: Otrzymaliśmy Państwa sprawozdanie dotyczące stanu rozliczenia z dnia , stwierdzające stan rachunku na kwotę PLN. Z niżej podanych powodów nie zgadzamy się z nadesłanym sprawozdaniem: Nie przyjęliśmy towaru, którego ceną nas się obciąża. Ceny prz...

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY , dnia Adresat: Szanowny Panie, dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od Pana zaległej płatności za fakturę nr , z dnia .Wiele razy przedłużaliśmy termin zapłaty, proponowaliśmy zmniejszenie odsetek, proponowaliśmy zaciągnięcie kredyt...

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE , data Do Sądu Wojewódzkiego Wydział Cywilny Rewizyjny w za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Powód : Pozwany : Sygn. Akt Wartość przedmiotu zaskarżenia APELACJA POWODA od wyroku Sądu Rejonowego w z dnia sygn. Akt Niniejszym ...

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O WSPÓŁPRACY , dnia Zgodnie z postanowieniami, paragraf umowy stwierdzamy co następuje. Z dniem , za obopólną zgodą, traci ważność umowa o współpracy zawarta pomiędzy (partner A) i (partner B). (partner A) wycofał się ze wspólnego przedsięwzięcia i nie będzi...

Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

PRZESŁANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DOSTAWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI , dnia Adresat: Szanowni Państwo, załączamy zaakceptowaną kopię umowy na ubezpieczenie dostawy urządzeń (wymienić urządzenia). Pozostało do uregulowania kwartalnych rat. Pierwsza płatność, na którą prześlemy Państwu rachunek na 30 dn...

Wzór pisma dotyczącego sprzedaży konsygnacyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY KONSYGNACYJNEJ , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym potwierdzam wysłanie na Państwa adres na warunkach kredytowych towaru wymienionego w załączonej fakturze (specyfikacji). W przypadku braku możliwości jego sprzedaży, towar prosimy zwrócić na nasz koszt...

Wzór-Aranżacja i wyposażenie wnętrz

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ , dnia Adresat: Szanowni Państwo, miło nam Państwa zawiadomić, że nasza firma oferuje bezpłatne doradztwo w sprawie aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz oferuje bogaty wybór tapet i materiałów tapicerskich. Na...