Postępowanie cywilne - strona 61

Wzór pisma-Wezwanie do wydania przedmiotu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

20 r. (miejscowość, data) Wezwanie do wydania przedmiotu Wzywam do wydania w terminie dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, jak również do zawiadomienia mnie o terminie i miejscu odbioru. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy nami po dokonaniu przeze mnie zapłaty ceny, miała zostać mi d...

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

ZAMÓWIENIE TOWARU, WARUNKI PŁATNOŚCI I TRANSPORTU , dnia Adresat: Szanowny Panie, niniejszym zamawiam następujące towary: szt, cena, razem szt, cena, razem szt, cena, razem szt, cena, razem Proszę o dostawę w jak najkrótszym terminie. Warunki płatności standardowe: Transport (rodzaj ...

Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE , dnia Adresat: Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi paru informacji dotyczących ubezpieczenia na życie. Mam następujące pytania: Jaka jest obecnie wypłacana kwota w przypadku śmierci? Jaka jest wysokość wypłaty gotówkowej?...

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

ZWROT TOWARU Z POWODU POMYŁKI SPRZEDAWCY , dnia Adresat: Szanowna Pani, otrzymaliśmy Pani list wraz ze zwrotem towaru i paragonem. Z przykrością stwierdzam, że sprzedawca przez pomyłkę zapakował inny artykuł. Bardzo przepraszam za tę niezamierzoną pomyłkę i proszę o wyrozumiałość, gdyż w tak og...

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU WYMAGANEJ PRZEDPŁATY LUB AKREDYTYWY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, otrzymaliśmy Państwa zamówienie na artykuł nr w cenie /szt. Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszymi produktami, jednak na stronie 50 nas...

Arkusz spisu z natury środków trwałych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

ARKUSZ SPISU Z NATURY Ś RODK Ó W TRWA Ł YCH DLA   NUMER ARKUSZA SPISOWEGO:           SPIS NA DZIEŃ:         SPIS ROZPOCZĘTO DNIA O GODZ. SPIS ZAKOŃCZONO DNIA O GODZ.               KOMISJA SPISOWA: 1 PRZEWODNICZĄCY         2 CZŁONEK         3 CZŁONEK         ...

Diety, zwrot za przejazdy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW , dnia Szanowni Państwo, w naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do sumienności prowadzonej ewidencji dotyczącej kosztów poniesionych podczas podróży samochodami służbowymi. Dokładnie prowadzona przez Państwa ewidencja pozwoli na zwro...

Dowód przyjęcia środka trwałego do używania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

(piećzęć fitmy) DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYWANIA NR OT   DATA NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO   SYMBOL WG KRŚT CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - UŻYTKOWA     NUMER INWENTARZOWY       ROK PRODUKCJI CZAS WCZEŚNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA     NR DOWODU NABYCIA ŹRÓDŁO NABYCIA     DATA NABYCIA       DA...

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

INFORMACJA O OTRZYMANIU CZEKU BEZ POKRYCIA , dnia Adresat: Szanowny Panie, niniejszym informuję, że czek nr , który wystawiliście Państwo dnia został zwrócony przez bank z uwagą „bez pokrycia”. Ponieważ czek został wystawiony w okresie przedświątecznym, wierzę, że doszło do jakiegoś przeoczen...

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

INFORMACJA PRACOWNIKA O KOSZTACH PONIESIONYCH PODCZAS PODRÓŻY (imię i nazwisko pracownika) Podróż służbowa do Obejmuje okres od do PONIESIONE WYDATKI: Hotel /zakwaterowanie PLN Wyżywienie PLN Opłaty PLN Koszty przejazdu (sam...