Wzór pisma-Wezwanie do wydania przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór pisma-Wezwanie do wydania przedmiotu - strona 1

Fragment notatki:

................................................. 20.......... r.
(miejscowość, data)
Wezwanie do wydania przedmiotu Wzywam ................................................................................................................................. do wydania ........................................................................................................................................
w terminie ......................................................... dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, jak również do zawiadomienia mnie o terminie i miejscu odbioru. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy nami po dokonaniu przeze mnie zapłaty ceny, ................
................................................. miała zostać mi dostarczona w terminie ...................................
dni. Wymaganą kwotę uiściłem dnia ............................................................. Do chwili obecnej przedmiotowa rzecz nie została mi dostarczona. Nie zostałem również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie proszę traktować jako ostateczne. W przypadku nie wydania przez Pana przedmiotu w określonym terminie, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.
Z poważaniem
......................................... ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz