Prawo cywilne - strona 61

Stosunek podstawowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

STOSUNEK PODSTAWOWY -stosunek pełnomocnictwa wyznacza kompetencję do działania w cudzym imieniu -nie rozstrzyga o tym, czy pełnomocnik jest i w jakim zakresie zobowiązany względem mocodawcy do korzystania z przysługującego mu umocowania -kwestia ta może być uregulowana przez odrębne

Bezskuteczność zawieszona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

BEZSKUTECZNOŚĆ ZAWIESZONA Bezskuteczność zawieszona  wyraża się w tymczasowym wstrzymaniu skutków dokonanej czynności prawnej aż do momentu nadejścia określonego zdarzenia -stan bezskuteczności zawieszonej powoduje, że wadliwi dokonana czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych, ale wiąże stro...

Zagadnienia ogólne prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1155

ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWA CYWILNEGO 1. POJĘCIE PRAWA CYWILNEGO Przedmiotem regulacji w ramach norm prawa cywilnego jest pewna wyszczególniona grupa stosunków społecznych, zarówno o cechach majątkowych jak i niemajątkowych. Przeważają stosunki o charakterze majątkowym, albowiem głównym celem prawa cy...

Zasady dotyczące firm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

ZASADY DOTYCZĄCE FIRMY: prawdziwości , wyłączności , jedności , ciągłości . ZASADA PRAWDZIWOŚCI Oznaczenia firmy nie mogą wprowadzać w błąd osób trzecich, co do rodzaju prowadzonej działalności. Zawsze w firmie osoby prawnej należy podkreślić jej formę prawną,. Która powinna być podana w skrócie,...

Zawarcie umowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512

ZAWARCIE UMOWY 1. DEFINICJA UMOWY UMOWA jest to zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron w celu wywołania skutków prawnych. Oświadczenia składane w toku zawierania umowy i prowadzące do zawarcia umowy nie mogą mieć identycznej treści, ale tylko treść ze sobą zgodną . Porozumienie się str...

Zawieszenie biegu przedawnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA Polega to na tym, że bieg przedawnienia, przez pewien okres, nie rozpoczyna się , lub jeśli się już rozpoczął, to pewnego okresu nie wlicza się do tego biegu. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia może mieć miejsce w odniesieniu do roszczeń: dzieci przeciwko rodzi...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 4522

ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE Zdarzenia cywilnoprawne są to takie zdarzenia, z którymi prawo cywilne łączy powstanie stosunku prawnego, jego zmianę lub ustanie. Przykład: zdarzeniem będzie spalenie się dwu domków letniskowych, ale zdarzeniem cywilnoprawnym będzie spalenie się tylko tego domku, którego w...

Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH Termin zdolności do czynności prawnych nie jest jednolity, jest to pojęcie stopniowalne. Wpływ na zakres zdolności do czynności prawnych wywierają: wiek osoby fizycznej, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie dor...

Zdolność prawna osoby fizycznyej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSOBY FIZYCZNEJ POCZĄTEK ZDOLNOŚCI PRAWNEJ Za początek zdolności prawnej osoby fizycznej należy uznać fakt jej urodzenia się . Za chwilę tę uważa się odłączenia płodu od ciała matki . O zdolności prawnej mówi się, gdy urodzone dziecko będzie żywe . Dopiero dziecko żywe możemy utożs...

Zmiana i utrata praw podmiotowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 665

. ZMIANA I UTRATA PRAW PODMIOTOWYCH ZMIANA prawa podmiotowego ma miejsce wówczas, gdy ulegają przekształceniu jedynie niektóre jego elementy, natomiast samo prawo jako całość nie zostaje zmienione, Przykład: prawo najmu - można zmienić czas najmu, wysokość czynszu itp. Do UTRATY praw podmiotowych...