Prawo cywilne - strona 60

Przedsiębiorstwo - Gospodarstwo rolne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

PRZEDSIĘBIORSTWO -słowo przedsiębiorstwo używane jest w tekstach prawnych w co najmniej 3 znaczeniach: 1) na oznaczenie jakiś podmiotów prawa cywilnego , np. przedsiębiorstwo państwowe w ustawie z 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych 2) na oznaczenie jakiejś działalności , np. zwrot „w zakresi...

Zdolność prawna osób fizycznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH Zdolność prawna  jest atrybutem każdej osoby fizycznej -wyraża się w tym, że osoba fizyczna może być podmiotem praw lub obowiązków z zakresu prawa cywilnego -płeć, rasa, narodowość, wyznanie ani pochodzenie nie mają wpływu na zdolność prawną I. POCZĄTEK 1) Urodze...

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

TYPY DÓBR OSOBISTYCH Do typów dóbr osobistych zalicza się: 1) życie, zdrowie, nietykalność cielesną 2) wolność 3) cześć człowieka 4) swoboda sumienia 5) nazwisko i pseudonim 6) stan cywilny 7) wizerunek 8) tajemnica korespondencji 9) nietykalność mieszkania 10) twórczość naukowa, artystyc...

Osoby prawne - metoda regulacji prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1505

OSOBY PRAWNE §1. KONSTRUKCJA OSÓB PRAWNYCH I. OSOBY PRAWNE OSOBY PRAWNE  jednostki organizacyjne, którym ustawodawca przyznał osobowość prawną -nie każda jednostka organizacyjna jest osobą prawną -osobą prawną jest wyodrębniona strukturalnie i majątkowo oraz mająca własne organy, powstała w celu...

Jednostki samorządu terytorialnego - Gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ART. 165 US Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe. 1) Gminy  gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i tym samym posiada osobowość prawną z mocy Konstytucji oraz art. 2 ust...

Konsumenci i przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

KONSUMENCI I PRZEDSIĘBIORCY §1. KONSUMENCI -szczególna ochrona konsumenta opiera się na złożeniu, iż występuje on na rynku jako strona słabsza Konsument  osoba, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą -dyrektywy UE wskazują na to, że konsu...

Forma oświadczeń woli

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

FORMA OŚWIADCZENIA WOLI I. SWOBODA FORMY -w polskim prawie cywilnym obowiązuje zasada, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, dopuszczalne jest wyrażenie woli przy pomocy jakiegokolwiek znaku językowego -wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażone przez każde zachowanie się tej osoby...

Metoda wykładni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

METODA WYKŁADNI -metoda wykładni obejmuje założenia ideologiczne, które stanowią podstawę porządkującą system dyrektyw wykładni -prawo polskie przyjmuje za podstawę 2 wartości: a) respektowanie woli składającego oświadczenie metoda b) zaufanie do złożonego oświadczenia ze strony innych osób kombi...

Treść czynności prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1911

TREŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ §1. SWOBODA KSZTAŁTOWANIA TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ I. UWAGI OGÓLNE 1) Treść czynności prawnej  składa się na nią oświadczenie lub oświadczenie woli w pełni zrekonstruowane na podstawie odpowiednich reguł interpretacyjnych 2) Treść stosunku cywilnoprawnego  składa się na ni...

Negocjacje - Przedstawicielstwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

NEGOCJACJE 1) Negocjacje  polegają na wzajemnym oddziaływaniu stron w celu zawarcia umowy -w toku negocjacji strony wymieniają informacje o okolicznościach mogących mieć wpływ na ich decyzje co do zawarcia umowy -negocjacje są procesem płynnymi i ciągłym -w drodze negocjacji zawierane są umowy ...